Sisältöjulkaisija

null Lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat -opas on julkaistu

Lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat -opas on julkaistu

20.1.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut verkkosivuillaan Lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat -oppaan. Opas on valmisteltu yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Oppaan tavoitteena on yhtenäistää potilaskohtaiseen annosjakeluun liittyviä toimintatapoja terveydenhuollon yksiköissä ja apteekeissa sekä lisätä paikallista yhteistyötä lääkitysturvallisuuden lisäämiseksi.

Oppaaseen on koottu yhteen annosjakelun eri vaiheisiin liittyvät asiat ja tehtävät.  Sen toivotaan antavan terveydenhuollon hoitoyksiköissä ja apteekeissa toimiville terveydenhuollon ammattilaisille välineitä lääkehoidon ja potilaskohtaisen annosjakelun paikalliseen kehittämiseen. Hyvin toteutettu potilaskohtainen annosjakelupalvelu edellyttää aina toimintayksiköiden ja organisaatioiden rajat ylittävää moniammatillista yhteistyötä.

Oppaasta on pyydetty lausunnot syksyllä 2015. Kaikki saadut kommentit on huomioitu oppaan viimeistelyssä.

Lue lisää:

Lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat -opas (pdf)

Lääkkeiden potilaskohtaisesta annosjakelusta oma opas (STM:n uutinen)

Lausuntopyyntö (uutinen 18.8.2015)

Lisätietoja antaa

  • Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3519
  • Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3220
  • sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi