Sisältöjulkaisija

null Lääkkeiden käyttäjät kaipaavat enemmän tietoa lääkkeiden turvallisuudesta

Lääkkeiden käyttäjät kaipaavat enemmän tietoa lääkkeiden turvallisuudesta

2.6.2015

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa valmistunut pro gradu -tutkielma kartoitti erilaisten potilasryhmien lääketiedon tarpeita.

Tutkielman tavoitteena oli tunnistaa potilasryhmiä, jotka erityisesti kaipaavat lisää lääkkeisiin liittyvää tietoa ja määritellä lääkkeiden käyttäjien lääketiedon tarpeita. Tutkielma keskittyy erityisesti pitkäaikaissairaiden käyttämiin lääkeinformaation lähteisiin ja heidän tiedon tarpeisiinsa.

Tutkielman aineistona käytettiin Fimean vuonna 2014 toteuttaman potilaskyselyn tuloksia. Tutkimus toteutettiin internetkyselynä 20.1.–28.2.2014 välisenä aikana. Potilas- ja muut järjestöt ja apteekit välittivät tietoa kyselystä verkkosivuillaan ja sähköpostilistoillaan. Vastauksia saatiin yhteensä 2 489. Kysely toteutettiin osana Fimean koordinoimaa lääkeinformaatioverkoston kehittämistyötä.

Tutkimustuloksia

  • Lääkkeiden käyttäjät saavat tietoa pääosin luotettavista lähteistä (pakkausseteli, lääkäri, apteekki).
  • Internetin käyttö lääketiedon lähteenä on yleistä, etenkin nuorilla.
  • Nykyisin on saatavilla paljon lääkkeisiin liittyvää tietoa.
  • Noin puolet vastaajista koki olemassa olevan lääketiedon riittäväksi.
  • Lisää lääkkeisiin liittyvää tietoa kaipasivat etenkin nuorimmat ja korkeasti koulutetut sekä pitkäaikaissairaista neurologista sairautta sairastavat, kilpirauhassairaat, mielenterveyspotilaat ja harvinaiseksi luokiteltua sairautta sairastavat.
  • Lääkkeisiin liittyvää tietoa tarvitaan erityisesti lääkkeen käytön aloittamisen yhteydessä ja haittavaikutuksia epäiltäessä.
  • Eniten lisätietoa kaivataan lääkkeiden turvallisuudesta, kuten yhteisvaikutuksista muiden lääkkeiden kanssa.
  • Luotettavan lääketiedon hyödyntämistä hankaloittaa erityisesti eri tietolähteistä löytyvä ristiriitainen tieto.

Kysely toteutettiin kansallisen lääkeinformaatioverkoston aloitteesta. Tutkimustuloksia hyödynnetään Lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmän toiminnassa. Työryhmän tavoitteena on kehittää, luoda ja arvioida lääkkeiden käyttäjille suunnattua lääkeinformaatiota ja lääkeinformaatiotoimintaa. Työryhmän toiminta tukee omahoitoa ja lisää lääkkeiden käyttäjien tietoa lääkkeistä ja lääkehoidoista.

Lue lisää:

Lääketiedon tarpeet ja lähteet – Väestökysely lääkkeiden käyttäjille. Fimea kehittää, Arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2014 (pdf)

Lääkkeiden käyttäjät tyytyväisiä tarjolla olevaan lääketietoon (13.6.2014)

Kansallinen lääkeinformaatioverkosto Innokylässä

Lisätietoja:

Katja Pietilä (tutkielma), proviisori, Ruoveden apteekki, p. 040 774 3314.

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513, etunimi.sukunimi@fimea.fi.