Sisältöjulkaisija

null Lääkkeiden käyttäjä - vastaa kyselyyn lääketiedon tarpeista ja lähteistä

Lääkkeiden käyttäjä - vastaa kyselyyn lääketiedon tarpeista ja lähteistä

20.1.2014

Vuonna 2012 perustetun kansallisen lääkeinformaatioverkoston tavoitteena on kehittää ja välittää lääkkeisiin liittyvää tietoa niin lääkkeiden käyttäjille kuin terveydenhuollon ammattilaisillekin. Toiminnan pohjaksi toteutetaan nyt lääkkeiden käyttäjille suunnattu kysely lääketiedon tarpeista ja tiedonlähteiden käytöstä. Tulosten perusteella voidaan kehittää olemassa olevia tiedonlähteitä ja luoda uusia niitä eniten tarvitseville.

Lääkkeiden järkevä ja turvallinen käyttö onnistuu vain, jos käyttäjällä on tarpeeksi tietoa omista lääkkeistään. Lääkkeen käyttäjällä on myös oikeus saada tietoa lääkkeistään.

Internetkyselyyn vastaaminen vie aikaa 15–20 minuuttia ja on täysin vapaaehtoista. Kaikki tieto kerätään ja tallennetaan nimettömänä. Kyselyyn voi vastata, vaikka ei juuri tällä hetkellä käyttäisikään mitään lääkettä. Tutkimuksen käytännön toteuttamisesta ja vastauksista muodostuvasta tietokannasta vastaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Vastaa kyselyyn 28.2.2014 mennessä https://www.webropolsurveys.com/S/6B2FC168134A956A.par

Lääkeinformaatioverkosto toimii luotettavan lääketiedon puolesta

Lääkeinformaatioverkosto on kaikkien lääkealan toimijoiden yhteinen kansallinen verkosto. Verkoston tavoitteena on lisätä sekä kansallista että kansainvälistä moniammatillista yhteistyötä luotettavan lääkeinformaation ja siihen liittyvien palveluiden tuottamisessa, tunnetuksi tekemisessä ja vaikuttavuuden arvioinnissa.

Lääkeinformaatioverkostoa koordinoi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Verkostossa toimivat seuraavat työryhmät:

• lääkeinformaation koordinaatioryhmä ja sen tukena viestintätiimi

• koulutustyöryhmä

• tutkimustyöryhmä

• lääkeinformaatiota ammattilaisille -työryhmä

• lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmä.


Toiminnan perustana on kansallinen lääkeinformaatiostrategia, jota viedään käytäntöön työryhmien kehittämisprojekteissa.

Lue lisää:

Lääkeinformaatioverkosto Innokylässä

Lääkeinformaatiostrategia (pdf)

Lisätietoa:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.