Sisältöjulkaisija

null Lääkkeiden haittavaikutusten ilmoittamista koskeva ohje valmisteilla

Lääkkeiden haittavaikutusten ilmoittamista koskeva ohje valmisteilla

15.12.2016

Eduskunta on hyväksynyt uudistetun tartuntatautilain, joka tulee voimaan 1.3.2017. Lakiuudistuksen myötä rokotusten haittavaikutusilmoitusten käsittely siirtyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle lääkkeiden haittavaikutusrekisterin yhteyteen. Lääkkeiden haittavaikutusilmoitusmenettelyn keskeisenä tarkoituksena on havaita aiemmin tunnistamattomia harvinaisia haittavaikutuksia jatkoselvityksiä varten.

Fimea on aloittanut lääkkeiden haittavaikutusten ilmoittamista koskevan ohjeen uudistamisen. Tavoitteena on saattaa ohje voimaan 1.3.2017.

Lisätietoja antaa

  • Tiina Jaakkola, ylilääkäri, p 029 522 3628
  • sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi