Sisältöjulkaisija

null Lääkkeen määräämiseen tulee aina olla lääketieteelliset perusteet

Lääkkeen määräämiseen tulee aina olla lääketieteelliset perusteet

19.2.2018

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta on kysytty, voiko lääkeyritys lahjoittaa sotaveteraaneille pneumokokkirokotteen. Fimea kannattaa lämpimästi sotaveteraanien terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä myös rokottamisen osalta, mikäli hoitava lääkäri on tarkan lääke­tieteel­lisen harkinnan perusteella arvioinut rokottamisen olevan tarpeellista.

Lääkelaki sallii lääkkeen luovuttamisen lääkelain 34 §:n mukaisesti. Siinä todetaan, että reseptilääke voidaan lääketukkukaupasta myydä tai muutoin luovuttaa lääketehtaalle, toiselle lääketukkukaupalle, apteekille, sivuapteekille, sotilasapteekille, sairaala-apteekille ja lääkekeskukselle.

Lääkelain ja lääkeasetuksen reunaehdot eivät kuitenkaan mahdollista lääkkeen lahjoittamista suoraan nimetylle potilasryhmälle. Lääkkeen tukkuhinnan on oltava kaikille apteekeille ja sivuapteekeille sama, eikä myyntiluvan haltija voi maksaa lääkevalmistetta apteekissa potilaan puolesta.

Rokotteen, kuten muidenkin lääkkeiden määräämiseen tulee aina olla lääketieteelliset perusteet. Rokotteen maksuttomuus saattaisi edistää rokotteen määräämistä muilla kuin lääketieteellisillä perusteilla. Mikäli lääketieteellisiä perusteita rokottamiselle ei ole, saattaisi siitä pahimmillaan olla rokotetuille jopa enemmän haittaa kuin hyötyä. On myös huomioitava, että lääkkeen määräämisen edistämiseksi ei saa käyttää lääkelain vastaisia markkinointitoimia. Reseptilääkkeiden, kuten rokotteiden, markkinointi väestölle on lääkelain vastaista.

Suomen kansallisen rokotusohjelman laajuudesta päättäminen tai kuntien itsenäisesti päättämät rokotuslinjaukset eivät kuulu Fimean toimivallan piiriin. Rokotusohjelman toteuttaminen on kuntien terveydenhuollon vastuulla.

Fimea ottaa neuvonnassaan kantaa asiaan ainoastaan toimivaltansa mukaisesti lääkelain ja lääkeasetuksen reunaehtojen näkö­kulmasta ja tuo esiin lääkevalmisteiden määräämiseen, luovuttamiseen ja jakeluun sekä hintaan ja maksullisuuteen liittyviä seikkoja.

Lisätietoja antaa

  • Esa Heinonen, johtaja, lääkevalmisteiden arviointiprosessi, p. 02952 23310