Takaisin edelliselle sivulle

Lääkkeelliset kaasut myyntilupamenettelyjen piiriin 31.12.2007 mennessä

Lääkkeelliset kaasut myyntilupamenettelyjen piiriin 31.12.2007 mennessä

20.12.2007

Lääkkeelliset kaasut myyntilupamenettelyjen piiriin 31.12.2007 mennessä

Valmistajat, sairaala-apteekit ja muut lääkkeellisten kaasujen käyttäjät

Lääkelain soveltamisala laajeni vuonna 2005 myyntilupamenettelyjen osalta kattamaan myös lääkkeelliset kaasut. Lääkelaitos on ollut yhteydessä lääkkeellisten kaasujen valmistajiin lääkelakia koskevan muutoksen johdosta.

Lääkkeelliselle kaasulle, joka on ollut myynnissä lain muutoksen voimaan tullessa ja jolla ei ole myyntilupaa, tulee hakea myyntilupa viimeistään 31.12.2007. Jos myyntilupaa on haettu Lääkelaitokselta mainittuun määräaikaan mennessä, saa lääkkeellistä kaasua myydä poikkeuksellisesti ilman myyntilupaa siihen saakka, kunnes Lääkelaitos on antanut päätöksensä hakemuksesta.

Niille lääkkeellisille kaasuille, joille ei ole haettu myyntilupaa 31.12.2007 mennessä, voidaan hakea erityislupaa kulutukseen luovuttamista varten 1.1.2008 alkaen. Jos sairaalalla ei ole omaa sairaala-apteekkia, käyttäjäkohtaista erityislupaa voi hakea myös lääketehdas tai lääketukkukauppaoikeudet omaava luvanhaltija.

Lääkelain mukaan Lääkelaitos voi erityisistä sairaanhoidollisista syistä myöntää yksittäistapauksissa luvan luovuttaa kulutukseen sellaisen lääkevalmisteen, jolla ei ole myyntilupaa. Tämä on kuitenkin poikkeusmenettely.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin (621/1999) perustuen Lääkelaitos ylläpitää kahden viikon välein päivitettävää luetteloa kaikista Lääkelaitoksessa vireillä olevista myyntilupahakemuksista. Lääkelaitos julkaisee verkkosivuillaan tiedon niistä lääkkeellisistä kaasuista, joille on haettu myyntilupaa vuoden 2008 alussa.

Lisätietoja:     

Erityisluvat:

Anja Koivunen, ylifarmaseutti, p. (09) 4733 4318

Lääkkeellisten kaasujen myyntiluvat:

Anne Paavola, erikoistutkija, p. (09) 4733 4255

Lääkkeellisten kaasujen valmistus, tukkukauppa ja toimittaminen:

Risto Suominen, yliproviisori, p. (09) 4733 4203

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

 

Jaa tämä sivu