Sisältöjulkaisija

null Lääkityslista on keskeinen työkalu lääkityksen kokonaisuuden hallinnassa

Lääkityslista on keskeinen työkalu lääkityksen kokonaisuuden hallinnassa

16.3.2016

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä avasi Lääkehoidon päivän seminaarin muistuttamalla kuinka tärkeää on hallita lääkityksen kokonaisuutta. ”Keskeinen työkalu lääkityksen hallintaan on ajantasainen lääkityslista”, totesi ministeri. ”Potilaan reseptilääkkeet ovat yleensä paremmin tiedossa, mutta erityisen haastavaa on saada ajantasainen tieto kaikista käytetyistä lääkkeistä, mukaan lukien itsehoitolääkkeet ja ravintolisät. Keskeinen viesti Lääkehoidon päivässä onkin herätellä ihmisiä ottamaan vastuuta omasta terveydestään”, muistutti ministeri. ”Lääkehoidon päivän tavoitteet tukevat myös hallitusohjelman mukaista rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa.”

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean 15.3.2016 järjestämässä seminaarissa keskusteltiin myös järkevän lääkkeiden käytön hyödyistä sekä potilaan että yhteiskunnan näkökulmasta. Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi sosiaali- ja terveysministeriöstä tarkasteli hyötyjä niin kliinisestä, taloudellisesta kuin myös inhimillisestä näkökulmasta. Potilaalle on merkittävää elämänlaadun kohdentuminen oireiden lieventyessä ja toimintakyvyn parantuessa. Myös yhteiskunta hyötyy, kun kansalaiset ovat tyytyväisiä, terveitä ja työkykyisiä. Tällöin terveyspalvelujen ja tarpeettomien lääkkeiden käyttö vähenevät, myös sairaspäivät vähenevät ja syntyy kustannussäästöjä.

Tutkimuspäällikkö Hannes Enlund Fimeasta esitteli tuoreita tuloksia juuri julkaistusta väestötutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä arvoja, käsityksiä lääkkeiden hyödyistä ja haitoista, mielipiteitä Kelan lääkekorvausjärjestelmästä ja kokemuksia lääkkeisiin liittyvästä neuvonnasta.  Kommenttipuheenvuorot tutkimustuloksiin kuultiin tutkija Katri Aaltoselta Kelasta ja erityisasiantuntija Riitta Vuorisalolta Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto POTKA:sta.

Kokemuksia lääkityslistan käytöstä

Seminaarin lopuksi oli paneelikeskustelu ajantasaisen lääkityslistan näyttäytymisestä ammattilaisten arjessa. Teemasta olivat keskustelemassa sairaanhoitaja Satu-Tuuli Takala Lahden kaupungin kotihoidosta, johtava ylilääkäri Ilpo Salminen Nurmijärven terveyskeskuksesta, proviisori LHKA Anne Halmetoja, erityisasiantuntija Jari Porrasmaa sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä suunnittelija Anne Kumpusalo-Vauhkonen Fimeasta. Paneelin vetäjänä toimi ylilääkäri Päivi Ruokoniemi Fimeasta.

Paneelikeskusteluun osallistujat olivat yhtä mieltä että lääkityslistojen käytössä löytyy parannettavaa. Lääkityslistat eivät aina ole ajan tasalla, niitä päivitetään eri tahoilla eikä terveydenhuollon henkilökunta näe toisten tekemiä muutoksia. Myös yhtyeensopimattomat tietojärjestelmät ja ongelmat järjestelmien toiminnassa vaikeuttavat toimintaa. Tavoite on kuitenkin kaikilla sama: toiminnan kehittäminen potilaan hyväksi.

Yhtenä keinona selvittää potilaiden lääkitystä sekä purkaa päällekkäisyyksiä ja turhia lääkkeitä nähtiin moniammatillinen arviointi. Se on tuottanut hyviä käytännön tuloksia ja kokemukset ovat olleet onnistuneita. Panelistit olivat myös yhtä mieltä siitä, että kaikkien osapuolten, niin lääkäreiden, hoitajien, apteekkien kuin potilaidenkin pitäisi ymmärtää lääkityslistan merkitys ja toimia sen käytön ja ajantasaisuuden edistämiseksi.

Lääkehoidon päivää vietetään jo neljättä kertaa

Seminaari oli osa jo neljättä kertaa järjestettävää Lääkehoidon päivää. Viikon aikana järjestetään lähes 200 tapahtumaa eri puolella maata. Vuoden 2016 teemana on ”Lääkityslista kuntoon!”

Seminaarin esitykset:

Uutinen väestökyselystä (15.3.2016)

Lääkehoidon päivän verkkosivut

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi