Sisältöjulkaisija

null Lääkevalmistetiedon julkaiseminen aloitettu

Lääkevalmistetiedon julkaiseminen aloitettu

15.4.2002

Lääkevalmistetiedon julkaiseminen aloitettu

Lääkelaitos on avannut sivuillaan palvelun, joka tuo kaikkien lääkeinformaatiosta kiinnostuneiden saataville Suomessa myyntiluvan saaneiden lääkevalmisteiden hyväksytyt valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet. Palvelut kattavat ensi vaiheessa noin puolet kaikista hyväksytyistä lääkevalmisteista eli noin 2 000 lääkevalmisteesta.

Vastaavat tiedot Euroopan unionin keskitetyssä myyntilupamenettelyssä hyväksytyistä lääkevalmisteista ovat linkkien välityksellä luettavissa Euroopan lääkearviointiviraston (EMEA) www-sivuilta.

Lääkevalmistetiedot