Takaisin edelliselle sivulle

Lääkevaihto voimaan 1.4.2003

Lääkevaihto voimaan 1.4.2003

25.3.2003

Lääkevaihto voimaan 1.4.2003

Lääkevaihtoa eli ns. geneeristä substituutiota koskeva lainsäädäntö tulee voimaan 1.4.2003.

Apteekit ovat lain mukaan velvollisia vaihtamaan lääkevalmisteen halvimpaan tai siitä hinnaltaan vähän poikkeavaan, Lääkelaitoksen luettelon mukaiseen vaihtokelpoiseen ja yleisesti saatavilla olevaan valmisteeseen. Lääkäri voi kieltää vaihdon lääketieteellisin tai hoidollisin perustein. Myös lääkkeen ostaja voi kieltää vaihdon.

Lue lisää:

Laki lääkelain muuttamisesta (80/2003, 31.1.2003) (pdf)

Hallituksen esitys 165/2002 (pdf)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta 3.3.2003 (pdf)

Sosiaali- ja terveysministeriön kirje lääkäreille ja hammaslääkäreille 28.2.2003 (pdf)

Esite ”Hyvä lääke halvemmalla”, STM esitteitä 2002:9 (pdf)

Lääkelaitoksen määräys 1/2003

Määräyksen 10/2002 (Lääkkeiden toimittaminen) muuttaminen (pdf)

Lääkelaitoksen luettelo keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista

http://www.nam.fi/lainsaadanto/rinnakkaislaakeluettelo/index.html

 

 

Jaa tämä sivu