Takaisin edelliselle sivulle

Lääkevaihdon tavoitteet ovat toteutuneet kohtuullisesti

Lääkevaihdon tavoitteet ovat toteutuneet kohtuullisesti

24.7.2008

Lääkevaihdon tavoitteet ovat toteutuneet kohtuullisesti

Viime vuonna lääkevaihtojärjestelmän tuomat säästöt olivat noin 36 miljoonaa euroa, josta puolet koitui kansalaisten ja puolet lääkekorvausjärjestelmän hyväksi. Lääkevaihdon ensimmäisen vuoden säästöpiikin (88,3 miljoonaa euroa) jälkeen vuotuiset kokonaissäästöt ovat vakiintuneet. Osa säästöistä aiheutuu suoraan lääkevaihdosta, osa vaihtojärjestelmän edistämästä lääkeyritysten välisestä hintakilpailusta.

Nykymuotoinen lääkevaihto otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2003. Lääkevaihto koskee niitä lääkkeitä, jotka kuuluvat Lääkelaitoksen neljännesvuosittain julkaisemaan vaihtokelpoisten lääkkeiden luetteloon ja Kelan hintaputkeen. Luettelon laadinta katsottiin tarpeelliseksi lääketurvallisuuden varmistamiseksi: sen avulla taataan lääkevaihdon onnistuminen turvallisesti ilman yllättäviä lääkevasteen muutoksia tai haittavaikutuksia. Lääketurvallisuuteen liittyvien tavoitteiden voidaan katsoa täyttyneen, sillä Lääkelaitoksen tietoon on tullut vain yksittäisiä ilmoituksia, joissa haittavaikutuksen tai puuttuvan tehon on epäilty liittyvän lääkkeen vaihtamiseen.

Uusin vaihtokelpoisten lääkkeiden luettelo kattaa 46 % myyntiluvallisista lääkevalmisteista. Vaihto ei koske esim. terapiaryhmiä, joissa potilaiden hoitotasapaino on herkkä annosten vaihteluille. Lisäksi vuoden 2006 lääkelain muutoksella lääkevaihdon ulkopuolelle suljettiin joukko lääkkeitä patenttisuojien perusteella. Hallitus on nyt esittänyt lääkevaihtoa täydentävän viitehintajärjestelmän käyttöönottoa vuonna 2009. Samassa yhteydessä myös vuonna 2006 lääkevaihdon ulkopuolelle rajatut lääkkeet on tarkoitus liittää järjestelmään.

Lue lisää:

Lääkevaihdon tavoitteet ja niiden toteutuminen (TABU 3.2008)

Viitehintajärjestelmä hillitsemään lääkekorvausmenojen kasvua (STM:n tiedote 25.6.2008)

Viitehintajärjestelmä. Mikä se on ja miten se toimii? (TABU 2.1993)

Lisätietoja:

Erkki Palva, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4288

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu