Takaisin edelliselle sivulle

Lääketeollisuuden lääkäreille kustantamat matkat

Lääketeollisuuden lääkäreille kustantamat matkat

6.2.2001

Lääketeollisuuden lääkäreille kustantamat matkat

Lääkelaitos arvioi, että lääketeollisuuden lääkäreille kustantamien matkojen kokonaisarvo oli viime vuonna

noin 80 Mmk. Arvio perustuu selvitykseen, jossa puolen vuoden (1.1. - 30.6.2000) tarkastelujaksolla lääketeollisuus ilmoitti käyttäneensä lähes 40 Mmk lääkärien matkoihin.

Lääkelain 92 §:n mukaan lääkkeiden myynninedistämistoiminta ei saa olla epäasiallista eikä sen laatuista, että sen voidaan katsoa vaarantavan väestön luottamusta lääkkeiden määräämisen riippumattomuuteen. Myynninedistämistoiminnalla tarkoitetaan muun muassa terveydenhuoltohenkilöstölle järjestettyjä ja kustannettuja matkoja.

Lääkelaitoksen selvitys on osa lääkkeiden markkinoinnin valvonnan kokonaisuutta.

Selvityksen mukaan 50 % lääkeyrityksistä kustansi matkoja lääkäreille. Kaikkiaan osallistumisia matkoille oli puolivuotiskaudella noin 8 000. Matkat suuntautuivat pääasiassa Eurooppaan, Suomeen ja Yhdysvaltoihin. Keskimääräiset kustannukset matkaa kohden olivat 5 000 mk. Maksettujen matkojen tarkoitus voitiin lääkeyritysten ilmoitusten perusteella luokitella pääasiassa seuraaviin ryhmiin: markkinointi (14 %), tieteelliset kokoukset ja konferenssit sekä lääkeyritysten järjestämät koulutustilaisuudet (86 %).

Lääkelaitos katsoo, että pelkästään myynninedistämisen tarkoituksessa järjestetyt ja maksetut matkat voivat vaarantaa lääkkeiden määräämisen riippumattomuuden. Lääkeyritysten tulisi pidättäytyä kokonaan tällaisten matkojen kustantamisesta lääkelain 92 §:n vastaisina.

Perusteltuna voidaan pitää sellaisten matkojen kustantamista, joissa osallistuvilla lääkäreillä on asiantuntija- tai konsulttisuhde lääkeyritykseen esimerkiksi kliinisen lääketutkimuksen suorittajana ja kun matka liittyy näihin toimeksiantoihin.

Lääkkeiden markkinoinnin hyväksyttävyyttä arvioitaessa ongelmallisimmaksi ryhmäksi kustannettuja matkoja jäävät ne matkat (suurin osa matkoista), joissa lääkärin roolina on osallistua matkalle ja seurata sen ammatillista ohjelmaa. Lääkelaitos esittää, että sosiaali- ja terveysministeriö ja Lääkelaitos pyrkivät jatkoharkinnassa sellaiseen lääkelain tulkintaan, joka mahdollistaa selkeän toimintalinjan viranomaisvalvonnassa ja lääkeyritysten toiminnassa.

Lisätietoja antavat tarvittaessa

ylijohtaja Hannes Wahlroos, puh 47334 200, 050 5003709 ja

tutkimusjohtaja, professori Erkki Palva, puh 47334 288, 050 5521154

Jaa tämä sivu