Sisältöjulkaisija

null Lääketehtaiden vastuunalaiset johtajat Lääkelaitoksessa

Lääketehtaiden vastuunalaiset johtajat Lääkelaitoksessa

29.4.2008

Lääketehtaiden vastuunalaiset johtajat Lääkelaitoksessa

Lääkelaitos järjesti 28.4.2008 lääketehdasluvan haltijoille avoimen keskustelu- ja tiedotustilaisuuden. Siihen osallistui noin 40 lääketehtaiden vastuunalaista johtajaa ja asiantuntijaa.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi valvontaosaston osastopäällikkö, professori Jussi Holmalahti. Avauksessaan hän korosti viranomaisten ja toimijoiden välisen yhteistoiminnan tärkeyttä, ottaen esille mm. hepariinivalmisteiden laatuongelmiin liittyvät viimeaikaiset tapahtumat.    

Lupa- ja tarkastusyksikön päällikkö Eija Pelkonen esitteli Lääkelaitoksen sosiaali- ja terveysministeriöltä saaman lääkelakiin liittyvän toimeksiannon sekä sen mukana avautuneen mahdollisuuden toteuttaa lainsäädännön muutostarpeita myös lääketeollisuuden kannalta. Teollisuudelta peräänkuulutettiinkin rakentavia ehdotuksia mm. pitkään jatkuneeseen keskusteluun vastuunalaisen johtajan asemasta tulevaisuudessa.

Eija Pelkonen kävi myös läpi lääkkeiden laadusta vastaavan kelpoisuusehdot täyttävän henkilön (QP:n) toimintaan liittyviä kysymyksiä. Tilaisuuden jälkipuoliskolla yliproviisori Anne Junttonen lupa- ja tarkastusyksiköstä esitteli lääkkeiden hyviin tuotantotapoihin liittyviä muutoksia ja muutoshankkeita.

GMP-keskustelutilaisuus järjestettiin nyt toiseen kertaan. Edellinen pidettiin helmikuussa 2007 ja siitä saadun palautteen pohjalta toimintaa on jatkettu.

Lisätiedot:

Jussi Holmalahti, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4221

Eija Pelkonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4210

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi