Sisältöjulkaisija

null Lääkepakkaus on tarvittaessa jaettava apteekissa

Lääkepakkaus on tarvittaessa jaettava apteekissa

23.3.2016

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea muistuttaa apteekkeja, että lääkkeen myyntipakkaus on tarvittaessa jaettava apteekissa. Tämä koskee myös eläimille toimitettavia lääkevalmisteita.

Apteekkarin on huolehdittava siitä, toimitettavat lääkkeet ovat laadultaan moitteettomia ja lääkevalmisteen myyntiin tai kulutukseen luovuttamiseen on asianmukainen lupa (lääkelaki 395/1987).

Lääkkeen määrääjällä on mahdollisuus esimerkiksi erityisistä hoidollisista syistä määrätä kaupan olevasta pakkauskoosta poikkeava määrä lääkettä. Fimean määräyksessä 5/2011 todetaan, että jos lääkemääräyksessä ilmoitettu lääkevalmisteen määrä poikkeaa kaupan olevista pakkauksista, merkittävästi suurempaa määrää lääkettä ei saa toimittaa neuvottelematta asiasta lääkkeen määrääjän kanssa. Varsinaisia huumausaineita ja PKV -lääkevalmisteita ei saa toimittaa lääkemääräyksessä ilmoitettua suurempaa määrää. Huumausaine- ja PKV-lääkevalmisteiden lääkevaihdosta on tiedotettu erikseen (Kelan Apteekkitiedote 40/2015).

Jaetussa pakkauksessa tulee olla kaikki valmistajan alkuperäiseen pakkaukseen tekemät lääkevalmisteen tunnistamisen sekä oikean käytön ja säilytyksen kannalta tarpeelliset merkinnät.

Fimea muistuttaa apteekkeja myös siitä, että eri erää olevia lääkevalmisteita ei saa yhdistää samaan pakkaukseen. Lisäksi apteekissa tulee kiinnittää huomiota asiakkaan informoimiseen, jos asiakkaalle toimitetaan jaettu tai apteekissa avattu lääkepakkaus.  

Henkilökunnan ohjeistuksella ja perehdytyksellä varmistutaan siitä, että lääkepakkausten jakamisen ja jaettujen tai avattujen lääkepakkausten toimittamisen menettelytavat ovat yhtenäiset. Epäselvissä tilanteissa tulee tarvittaessa olla yhteydessä lääkkeen määrääjään.

Lisätietoja antaa

  • Satu Suvanto, yliproviisori, p. 029 522 3250
  • Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi