Sisältöjulkaisija

null Lääkemääräyspalaute kannustaa hyödyntämään Lääke75+ -tietokantaa

Lääkemääräyspalaute kannustaa hyödyntämään Lääke75+ -tietokantaa

30.5.2018

Tänä vuonna Kelan kohdennettu lääkemääräyspalaute koskee kivun ja masennuksen hoitoon käytettävien amitriptyliinin, nortriptyliinin ja pregabaliinin määräämistä iäkkäille. Palaute on lähetetty toukokuun lopussa niille lääkäreille ja hammaslääkäreille, jotka ovat määränneet kyseisiä lääkkeitä vuoden 2017 aikana vähintään yhdelle 75 vuotta täyttäneelle.

Amitriptyliini, nortriptyliini ja pregabaliini on määritelty iäkkäillä vältettäviksi lääkkeiksi Fimean ylläpitämässä Lääke75+ -tietokannassa, joka on suunniteltu tukemaan perusterveydenhuollon kliinisessä työssä tehtäviä lääkityspäätöksiä. Lääke75+ -tietokanta sisältää suosituksen lähes 500 lääkeaineen tai niiden yhdistelmien sopivuudesta 75 vuotta täyttäneiden käyttöön. Tietokanta on kaikkien käytettävissä maksutta Fimean verkkosivulla.

Tämän kevään aikana Lääke75+ -tietokantaan on tehty merkittäviä päivityksiä. Päivitykset ovat kohdentuneet erityisesti psyyken- ja kipulääkkeisiin, dementialääkkeisiin, bisfosfonaatteihin ja silmätautien lääkkeisiin. Lisäksi kesäkuussa julkaistaan suunkautta otettavia mikrobilääkkeitä koskeva laaja päivitys.

Lääke75+ -tietokannan kehittämiseen tullaan jatkossa panostamaan. Työryhmän työskentelyä tehostetaan ja kokoonpanoa uudistetaan tulevan syksyn aikana. Tietokantaan lisätään myös uusia lääkkeitä ja hakutoimintoja uudistetaan. Palautetta Lääke75+ -tietokannasta ja siihen sisällytettyjen lääkeaineiden luokittelusta otetaan vastaan työryhmän käsiteltäväksi.

 

Lue lisää:

Kelan tiedote

Vältä pregabaliinia ja trisyklisiä masennuslääkkeitä iäkkään hoidossa (Lääkärilehti 25.5.2018)

Lääke75+ tietokanta

Lisätietoja antaa

  • Johanna Jyrkkä, tutkija, FaT, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 029 52235134