Takaisin edelliselle sivulle

Lääkeluetteloon 87 uutta lääkeainetta ja kolme uutta rohdosta

Lääkeluetteloon 87 uutta lääkeainetta ja kolme uutta rohdosta

3.12.2003

Lääkeluetteloon 87 uutta lääkeainetta ja kolme uutta rohdosta

Lääkelaitos on 2.12.2003 vahvistanut uuden lääkeluettelon, joka tulee voimaan 1.1.2004. Luettelo sisältää lääkeaineet sekä rohdokset ja vitamiinit ja kivennäisaineet, jotka voidaan katsoa lääkkeiksi.

Yksittäinen valmiste luokitellaan edelleenkin lääkkeeksi valmisteen käyttötarkoituksen ja koostumuksen perusteella.

Päätöksen mukaan lääkkeitä ovat luettelon liitteessä yksi luetellut aineet. Lääkeluetteloon on lisätty 87 uutta lääkeainetta, joista 67 sisältyy uusiin, vuoden 2000 jälkeen myyntiluvan saaneisiin lääkevalmisteisiin sekä 13 erityisluvalla tai määräaikaisella erityisluvalla toimitettaviin lääkevalmisteisiin. Luetteloon on lisätty muutamia erikseen lääkkeiksi luokiteltuja aineita sekä lausuntojen perusteella myös boorihappo. Luettelosta poistettiin 12 ainetta, koska niillä ei enää ole lääkkeellistä käyttöä. Poistettuja aineita ovat esimerkiksi ubikinoni ja lääkeluettelossa olleet aminohapot (arginiini, inosiini, karnitiini ja tryptofaani). Elintarvikkeiden aineosina voi edelleenkin olla, elintarvikelainsäädännön mukaisesti, lääkeluettelon lääkeaineita. Tällaisia esimerkkejä ovat kofeiinia sisältävät virvoitusjuomat ja kaliumjodidia sisältävä ruokasuola.

Lääkkeiksi voidaan katsoa myös liitteen kaksi rohdokset sekä muut em. aineisiin ja rohdoksiin rinnastettavat, käyttötarkoitukseltaan ja koostumukseltaan lääkkeinä käytettävät aineet ja rohdokset. Lääkeluettelon rohdoksiin on lisätty Cordyceps sinensis (kiinanloisikka), Salvia divinorum (mazatecinsalvia) ja Agni casti fructus (siveydenpuun hedelmä).

Lääkkeiksi voidaan lisäksi katsoa vitamiini- tai kivennäisainevalmisteet, joissa vuorokausiannokseen sisältyvän vitamiinin tai kivennäisaineen määrä ylittää päätöksen liitteessä kolme olevan määrän, samoin kuin lapsille tarkoitetut vitamiini- tai kivennäisainevalmisteet. Liitteen kolme lääkkeellisiä vitamiini- ja kivennäisainepitoisuuksia vuorokaudessa ei muutettu.

Lääkkeiksi voidaan katsoa myös tavanomaisista lääkkeistä olomuodoltaan, koostumukseltaan, valmistustavaltaan tai vaikutusmekanismiltaan poikkeavat valmisteet tai aineet, kuten radioaktiiviset lääkevalmisteet, allergeenivalmisteet, rokotteet sekä lääkkeelliset kaasut.

Aineiden nimet ovat luettelossa ensimmäistä kertaa myös englannin kielellä latinan, suomen ja ruotsin kielen lisäksi.

Lääkelain 83 §:n mukaan Lääkelaitoksen on joka kolmas vuosi tai tarvittaessa useammin vahvistettava lääkeluettelo. Edellinen lääkeluettelo oli vuodelta 2000. Lääkeluettelo on luettelo niistä aineista, rohdoksista ja vitamiini- ja kivennäisainepitoisuuksista, joita pidetään lääkkeellisinä. Luettelosta on hyötyä esimerkiksi maahantuojille, yrittäjille ja kaikille, jotka tarvitsevat arviota aineen tai pitoisuuden lääkkeellisyydestä.

Lääkelaitoksen päätös lääkeluettelosta tulee voimaan 1.1.2004.

Lääkeluettelo on saatavilla Lääkelaitoksen verkkosivuilta osoitteesta: http://www.nam.fi/laaketeollisuus/luokittelu/laakeluettelo/index.html

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

yliproviisori Ulla Närhi, Lääketurvaosasto, puh. (09) 4733 4336, ulla.narhi@nam.fi

 

 

Jaa tämä sivu