Sisältöjulkaisija

null Lääkeluetteloa koskeva päätösluonnos 2016 lausuntokierrokselle

Lääkeluetteloa koskeva päätösluonnos 2016 lausuntokierrokselle

16.10.2015

Fimea valmistelee uuden päätöksen lääkeluettelosta ja sen liitteistä. Lääkeluettelo on ohjeellinen luettelo lääkkeeksi lueteltavista aineista. Fimea vahvistaa lääkeluettelon vähintään joka kolmas vuosi lääkelain 83 §:n nojalla. Päätös on tarkoitettu kansalaisille, mutta myös valvoville viranomaisille helpottamaan yleistä lääkevalvontaa ja erityisesti maahantuonnin valvontaa.

Fimea on ajantasaistanut normaalin aikataulun mukaisesti luettelon liitteissä mainittuja aineita vastaamaan Suomessa lääkkeellisessä käytössä olevia aineita etenkin liitteen 1 osalta. Muihin liitteisiin ei tehdä suuria muutoksia.

Tärkeimmät muutokset lääkeluettelon 2016 liitteisiin:

Liite 1: 2497 lääkeainetta (liitteeseen 1 on lisätty 122 uutta ainetta)
Liite 1 A: 48 ainetta (liitteeseen 1 A on lisätty 8 ainetta)
Liite 2: 401 lääkkeellisesti vaikuttavaa rohdosta (liitteeseen 2 on lisätty 1 rohdos)

Lääkeluettelon 2016 luonnoksesta pyydetään kirjallisia lausuntoja

Lausunnot tulee toimittaa 13.11.2015 mennessä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Kirjaamoon joko postitse osoitteeseen:
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Kirjaamo
PL 55
00034 FIMEA
tai
sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi.

Lausunnossa tulee mainita Fimean diaarinumero 0004289/00.01.00/2015.

Lue lisää:

Luonnos Fimean päätökseksi lääkeluettelosta 2016, päätösteksti (pdf)
Liite 1. Luonnos (pdf)
Liite 1 A. Luonnos (pdf)
Liite 2. Luonnos (pdf)
Lausuntopyyntö (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Kristiina Pellas, yliproviisori, p. 029 522 3422 (päätös ja aineet)
  • Lasse Aarola, lakimies, p. 029 522 3612 (päätösteksti)
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.