Sisältöjulkaisija

null Lääkeluetteloa koskeva päätösluonnos 2015 lausuntokierrokselle

Lääkeluetteloa koskeva päätösluonnos 2015 lausuntokierrokselle

3.2.2015

Fimea valmistelee uuden päätöksen lääkeluettelosta ja sen liitteistä. Lääkeluettelo on ohjeellinen luettelo lääkkeeksi lueteltavista aineista.

Fimea vahvistaa lääkeluettelon vähintään joka kolmas vuosi lääkelain 83 §:n nojalla. Päätös on tarkoitettu kansalaisille, mutta myös valvoville viranomaisille helpottamaan yleistä lääkevalvontaa ja erityisesti maahantuonnin valvontaa.

Lääkeluetteloon on tehty huumausainelain muuttumisen jälkeen korjaus, jossa yksinomaan huumaantumistarkoituksessa käytettävät aineet on siirretty liitteestä 1 A pois. Liite A 1 säilyy muutoin ennallaan.

Fimea on ajantasaistanut luettelon liitteissä mainittuja aineita vastaamaan Suomessa lääkkeellisessä käytössä olevia aineita muuntohuumeiden osalta. Fimea on myös poistanut osan aiemman lääkeluettelon liitteessä 1 A olleista aineista tai siirtänyt ne toisiin liitteisiin.

Liitteessä 1 A olleita muuntohuumeita valvotaan jatkossa huumausainelailla. Huumausainelain muutos (1127/2014) on tullut voimaan 20.12.2014. Huumausainelaissa muuntohuumeet on määritelty kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi.

Mainitut psykoaktiiviset aineet on lueteltu valtioneuvoston asetuksessa (1130/2014), johon viimeisin muutos on tehty 2.2.2015.

Tärkeimmät muutokset lääkeluettelon 2015 liitteisiin:

Liite 1: 2379 lääkeainetta (liitteeseen on siirtynyt 7 lääkeainetta liitteestä 1 A)

Liite 1 A: 40 ainetta (liitteestä on siirtynyt tai poistunut 228 ainetta)

Liite 2: 402 lääkkeellisesti vaikuttavaa rohdosta (liitteeseen on siirtynyt 3 rohdosta)

Lääkeluettelon luonnoksesta pyydetään kirjallisia lausuntoja

Lausunnot tulee toimittaa 17.2.2015 mennessä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Kirjaamoon joko postitse osoitteeseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Fimea, Kirjaamo, PL 55, 00034 FIMEA tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. Lausunnossa tulee mainita Fimean diaarinumero 000358/00.01.00/2015.

Lue lisää:

Luonnos Fimean päätökseksi lääkeluettelosta, päätösteksti (pdf)

Liite 1. Luonnos (pdf)

Liite 1 A. Luonnos (pdf)

Liite 2. Luonnos (pdf)

Yhteenveto muutoksista (pdf)

Lausuntopyyntö (pdf)

Uusia muuntohuumeita kielletään

Lisätietoja:

Kristiina Pellas, yliproviisori, p. 029 522 3422 (Päätös ja aineet)

Tuula Nousu, lakimies, p. 029 522 3632 (Päätösteksti)

Katja Pihlainen, ylitarkastaja, p. 029 522 3241 (Muuntohuumeet)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.