Takaisin edelliselle sivulle

Lääkeluettelo on vahvistettu

Lääkeluettelo on vahvistettu

22.12.2006

Lääkeluettelo on vahvistettu

Lääkelaitos on 13.12.2006 vahvistanut lääkeluettelon (1179/2006), joka tulee voimaan 1.1.2007.

Lääkeluettelo on lääkelain 83 §:n nojalla laadittu ohjeellinen luettelo lääkkeiksi luettavista aineista.

Edellisen kerran lääkeluettelo on vahvistettu vuonna 2003.

Lääkeluettelon liitteeseen 1 (lääkeaineet) on lisätty yhteensä 96 lääkeainetta. Lisätyt aineet ovat pääsääntöisesti  vuoden 2003 jälkeen myyntiluvan saaneiden lääkevalmisteiden tai eläinlääkevalmisteiden vaikuttavia aineita. Osaa aineista on käytetty erityisluvallisina lääkkeinä tai ne on luokiteltu lääkkeiksi Lääkelaitoksen päätöksillä vuosina 2004-2006.

Lääkeluettelon liitteeseen 2 (rohdoskasvit) ei ole tehty muutoksia.

Lääkeluettelon liitteen 3 vitamiineista ja kivennäisaineista A-, D-, B1- ja B2-vitamiinien, niasiinin, foolihapon, C-vitamiinin ja kalsiumin raja-arvoja on muutettu vastaamaan nykyisten ravitsemussuositusten suurinta suositeltua vuorokausisaantia.

Lääkeluettelo on julkaistu Suomen Säädöskokoelmassa 21.12.2006. www.finlex.fi

 

Lisätietoja:

Yliproviisori Tiina Kostiainen, puh. (09) 47334336

sähköposti: etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu