Sisältöjulkaisija

null Lääkeluettelo 2006 lausuntokierroksella

Lääkeluettelo 2006 lausuntokierroksella

17.10.2006

Lääkeluettelo 2006 lausuntokierroksella

Lääkeluettelo on Lääkelaitoksen laatima ohjeellinen luettelo lääkkeiksi luettavista aineista. Lääkelaitos pyytää jakelussa mainittuja toimittamaan lausuntonsa 20.11.2006 mennessä.

Lääkeluettelosta annettavan päätöksen mukaan lääkeluettelon liitteen 1 aineet ovat lääkkeitä. Lääkkeiksi voidaan katsoa myös liitteen 2 rohdoskasvit. Lisäksi lääkkeiksi voidaan luokitella vitamiini- tai kivennäisainevalmisteet, joiden vuorokausiannokset ylittävät liitteen 3 raja-arvot.

Lausuntokierrokselle lähetetyssä luonnoksessa muutoksia on tehty liitteeseen 1.

Lääkeluettelon liitteeseen 1 on lisätty yhteensä 92 lääkeainetta, joista 70 ainetta on pääsääntöisesti vuoden 2003 jälkeen myyntiluvan saaneiden lääkevalmisteiden vaikuttavia aineita, 11 myyntiluvallisten tai erityisluvallisten eläinlääkevalmisteiden vaikuttavia aineita, neljä erityisluvin käytettyjen ihmislääkevalmisteiden vaikuttavia aineita sekä seitsemän lääkkeiksi luokiteltuja aineita. Luettelosta on poistettu levokarnitiini

Lääkeluettelon liitteeseen 2 rohdoskasvit ja liitteeseen 3 vitamiinit ja kivennäisaineet ei ole tehty muutoksia.

Lue lisää:

Lääkeluettelo:

liite 1 –luonnos (pdf)

liite 2 –luonnos (pdf)

liite 3 –luonnos (pdf)

lausuntopyyntö (pdf)

Lisätietoja: Tiina Kostiainen, yliproviisori, p. (09) 4733 4336

tiina.kostiainen@laakelaitos.fi