Takaisin edelliselle sivulle

Lääkelautakunta on asetettu

Lääkelautakunta on asetettu

2.6.2008

Lääkelautakunta (1.6.2008–31.5.2011) on asetettu

Lääkelaitos on asettanut Lääkelaitoksesta annetun asetuksen 8 §:n nojalla lääkelautakunnan 1.6.2008 alkavaksi ja 31.5.2011 päättyväksi toimikaudeksi. Lääkelautakunta toimii Lääkelaitoksen asiantuntijalautakuntana lääkevalmisteiden tehoa, turvallisuutta ja laatua koskevissa periaatteellisesti merkityksellisissä asioissa.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi lääkelautakunnassa on enintään kahdeksan jäsentä. Yhden jäsenen tulee edustaa bioteknologian, yhden epämuodostumaopin, yhden farmakologian, yhden farmasian, yhden sisätautiopin ja yhden yleislääketieteen asiantuntemusta.

Lue lisää:

Lääkelaitoksen lautakunnat

Lääkelaitos on asettanut valvontalautakunnan, eläinlääkelautakunnan ja farmakopeakomitean
(Uutinen 20.3.2008)

Lisätietoja:

Hallintopalvelupäällikkö Tuula Sandholm, p. (09) 4733 4254

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

 

Jaa tämä sivu