Sisältöjulkaisija

null Lääkelaitos uusiin toimitiloihin 2004

Lääkelaitos uusiin toimitiloihin 2004

24.3.2003

Lääkelaitos uusiin toimitiloihin 2004

Lääkelaitos ja NCC Property Development Oy ovat 21.3.2003 allekirjoittaneet vuokrasopimuksen rakennettavan toimistorakennuksen tiloista osoitteessa Mannerheimintie 103b. Toimistotilojen alustava valmistumisaika on 30.9.2004.

Uudet toimitilat sijaitsevat vain noin 350 metrin etäisyydellä nykyisistä tiloista Mannerheimintie 166:ssa. Tiloihin muuttavat Lääkelaitoksen toiminnot lukuun ottamatta Lääkelaitoksen laboratoriota, joka jää entisiin tiloihinsa Mannerheimintie 166:ssa.

Nyt allekirjoitettu vuokrasopimus merkitsee Lääkelaitokselle toimintaedellytysten olennaista paranemista sekä tilojen riittävyyden että toimintojen tarkoituksenmukaisen järjestämisen kannalta. Toimitilat tukevat vuoden 2003 alusta lukien voimaan tulleen Lääkelaitoksen uuden organisaatiorakenteen toimivuutta ja Lääkelaitoksen strategian 2002 - 2006 tavoitteita.

Lisätietoja antavat tarvittaessa ylijohtaja Hannes Wahlroos,

puh. (09) 4733 4200, tai osastopäällikkö Juhani Sivula,

puh. (09) 4733 4207.