Takaisin edelliselle sivulle

Lääkelaitos uusii lääkkeellisen kaasun toimittamista lääketehtaasta ja lääketukkukaupasta koskevan määräyksen

Lääkelaitos uusii lääkkeellisen kaasun toimittamista lääketehtaasta ja lääketukkukaupasta koskevan määräyksen

25.10.2007

Lääkelaitos uusii lääkkeellisen kaasun toimittamista lääketehtaasta ja lääketukkukaupasta koskevan määräyksen

Lääkelaitoksen lääkkeellisen kaasun toimittamista lääketehtaasta ja lääketukkukaupasta koskevan määräyksen voimassaoloaika päättyy 31.12.2007. Lääkelaitos aikoo jatkaa määräyksen 7/2002 voimassaoloaikaa sellaisenaan ilman sisältömuutoksia.

Suomessa on menossa siirtymäaika lääkkeellisten kaasujen myyntilupajärjestelmään siirtymisen vuoksi. Lääkkeellisille kaasuille on haettava myyntilupaa 31.12.2007 mennessä (4.11.2005/853: muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen). Myyntiluvallisuuteen siirtymisestä saattaa aiheutua lääkkeellisten kaasujen toimittamismenettelyihin käytännön muutostarpeita, joita on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida.

Uudeksi voimassaoloajaksi ehdotetaan 1.1.2008 - 31.12.2012, kuitenkin niin, että määräys tullaan uusimaan, kun lääkkeellisten kaasujen myyntilupamenettelyn mukanaan tuomat muutostarpeet ovat tiedossa.

Määräysluonnoksesta pyydetään lausuntoja 15.11.2007 mennessä.

Lausuntopyyntö (pdf)

Määräysluonnos (pdf)

Lisätiedot:

Risto Suominen, yliproviisori, p. (09) 4733 4203

Ari Kiskonen, yliproviisori, p. (09) 4733 4205

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu