Takaisin edelliselle sivulle

Lääkelaitos uusii lääkekaappeja koskevan määräyksen

Lääkelaitos uusii lääkekaappeja koskevan määräyksen

2.11.2007

Lääkelaitos uusii lääkekaappeja koskevan määräyksen

Lääkelaitoksen lääkekaappeja koskevan määräyksen voimassaoloaika päättyy 31.12.2007. Lääkelaitos aikoo jatkaa määräyksen 6/2002 voimassaoloaikaa sellaisenaan ilman sisältömuutoksia.

Lääkekaappeja koskevan Lääkelaitoksen määräyksen 6/2002 voimassaoloaikana lääkekaappeja koskevia säädöksiä ei ole muutettu. Lääkekaappien toimintaa on eri yhteyksissä esitetty kehitettäväksi, mutta toistaiseksi tämä ei ole aiheuttanut säädösmuutoksiin. Lääkelaitos ei näin ollen tässä vaiheessa näe tarpeelliseksi muuttaa nykyisen määräyksen sisältöä.

Uudeksi voimassaoloajaksi ehdotetaan 31.12.2012, kuitenkin niin, että määräys tullaan uusimaan, jos muutokset lääkelainsäädännössä sitä edellyttäisivät.

Määräysluonnoksesta pyydetään lausuntoja 30.11.2007 mennessä.

Lisätiedot:

Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori, p. (09) 4733 4473

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Lausuntopyyntö (pdf)

Määräysluonnos

- suomi (pdf)

- ruotsi (pdf)

Jaa tämä sivu