Takaisin edelliselle sivulle

Lääkelaitos siirtyy vaiheittain sähköiseen asiointiin ja sähköiseen asiankäsittelyyn

Lääkelaitos siirtyy vaiheittain sähköiseen asiointiin ja sähköiseen asiankäsittelyyn

30.1.2008

Capgemini toimittaa Lääkelaitoksen asianhallintajärjestelmän

Konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja tarjoava Capgemini ja Lääkelaitos ovat allekirjoittaneet sopimuksen asianhallintajärjestelmän toimittamisesta. Seuraavan kahden vuoden aikana Lääkelaitoksen kaikkien toimintojen osalta luodaan valmiudet sähköiseen asiointiin. Hanke on jaettu useampiin osakokonaisuuksiin. Ensimmäisenä käynnistyy myyntilupaprosessien sähköistäminen. Sähköiset myyntilupaprosessit otetaan tavoiteaikataulun mukaan käyttöön vuoden 2009 alkupuolella.

Lääkelaitoksen asianhallintajärjestelmä pohjautuu Microsoftin MOSS2007-ratkaisualustaan, joka tarjoaa monipuoliset valmistoiminnot suoraan tuotteen ominaisuuksina sekä joustavan tavan asianhallinnan erityisvaatimusten toteuttamiseen. Lisäksi järjestelmään kuuluvat Microsoftin SQL Server -tietokanta ja BizTalk-integraatioratkaisu.

Kehitystyössä otetaan huomioon myyntilupahakemusten sähköistä käsittelyä koskevat EU:n standardit ja ohjeistot. Järjestelmän toteutus on julkishallinnon sähköisten asiakirja-aineistojen pysyvää säilyttämistä ohjaavien SÄHKE-määritysten mukainen.

Capgeminin ja Lääkelaitoksen väliseen sopimukseen sisältyy asianhallintajärjestelmän toimittamisen ja käyttöönoton lisäksi Lääkelaitoksen sähköisen toimintamallin kehittäminen.

- Lääkelaitoksen kannalta kysymyksessä on strateginen kehitysharppaus uuteen toimintamalliin, jossa asiakkuudet ja prosessit ohjaavat toimintaa. Kehitystyö aloitetaan priorisoidusti lääketeollisuuden myyntilupahakemusten käsittelystä ja vaiheittain siirrytään muihin Lääkelaitoksen ydinprosesseihin, Lääkelaitoksen ylijohtaja, professori Hannes Wahlroos toteaa. – Vastaavanlaiset hankkeet ovat ajankohtaisia myös useissa muissa Euroopan unionin jäsenmaiden lääkevirastoissa. Lääkelaitos tavoittelee kehitysinvestoinnilla entistä sujuvampaa asiakaspalvelua sekä toiminnallista tehokkuutta.

- Lääkelaitos järjesti hankinnasta julkisen tarjouskilpailun. Capgemini voitti tarjouskilpailun, kun sen vahvuuksiksi todettiin hyvä vastaavuus Lääkelaitoksen liiketoimintavaatimuksiin, vahva kokonaisnäkemys arkkitehtuurista, modernit ja joustavat teknologiaratkaisut, menestyminen referenssikyselyssä ja asiantuntijoiden osaaminen, kertoo Lääkelaitoksen tietohallintopäällikkö Maarit Waskilampi-Kuikka.

- Kyseessä on merkittävä yhteistyöhanke Capgeminille. Asianhallinta ja sähköinen asiointi ovat julkisen sektorin fokusalueitamme Suomessa ja kansainvälisesti. Vuosi sitten perustimme yhteistyössä Microsoftin kanssa liiketoimintayksikön, joka on entisestään vahvistanut asemaamme laajojen asianhallintaratkaisujen toimittajana, Capgeminin myyntijohtaja Elja Kirjavainen sanoo. - Yhteistyössä Lääkelaitoksen kanssa ei ole kysymys pelkästään järjestelmän implementoinnista vaan kokonaisvaltaisesta muutoshankkeesta toiminnan sähköistämiseksi. Pääsemme hyödyntämään laajaa osaamistamme järjestelmän rakentamisesta muutoksen läpivientiin. Julkisen sektorin kokemus ja toiminnan tuntemus ovat perusedellytys onnistuneelle hankkeelle.

Capgemini käyttää asianhallintahankkeen toimituksessa hajautettua toimitusmallia ja työhön osallistuu asiantuntijoita eri maista. Nyt tehty sopimus Lääkelaitoksen asianhallintahankkeesta ja yhteistyöstä Capgeminin kanssa jatkuu viiden vuoden ajan.

Lisätietoja:

Hannes Wahlroos, ylijohtaja, professori, Lääkelaitos, puh. (09) 4733 4200, hannes.wahlroos(@)laakelaitos.fi

Maarit Waskilampi-Kuikka, tietohallintopäällikkö, Lääkelaitos, puh. (09) 4733 4500, maarit.waskilampi-kuikka(@)laakelaitos.fi

Elja Kirjavainen, myyntijohtaja, Capgemini, puh. 0400 487 657, elja.kirjavainen(@)capgemini.com

Marja Jokinen, viestintä, Capgemini, puh. 050 5810 264, marja.jokinen(@)capgemini.com

Capgemini

Capgemini tarjoaa konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja maailmanlaajuisesti. Yhtiön palveluksessa on 82 000 työntekijää, joista 700 Suomessa. Capgeminillä on toimipisteitä yli 30 maassa. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2006 oli 7,7 miljardia euroa. Lisätietoa osoitteista www.capgemini.com ja www.fi.capgemini.com.

Lääkelaitos

Lääkelaitos edistää väestön terveyttä ja turvallisuutta valvomalla lääkkeitä, terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita sekä verivalmisteita. Lisätietoa osoitteesta: www.laakelaitos.fi.

Tiedote 30.1.2008 (pdf)

Jaa tämä sivu