Sisältöjulkaisija

null Lääkelaitos on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.4.-30.6.2006

Lääkelaitos on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.4.-30.6.2006

28.2.2006

Lääkelaitos on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.4.-30.6.2006

Huhtikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 143 lääkevalmistetta.

Uusista lääkevalmisteista rinnakkaisvalmisteita on 71 ja uusia lääkemuotoja 8. Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun takia luetteloon lisättiin 61 valmistetta. Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyy päänahan psoriaasin hoitoon tarkoitettu kalsipotrioli. Näitä valmisteita on 3.

Luettelosta on poistunut 58 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Helmikuun 2006 alussa voimaan tulleen lääkelain muutoksen vuoksi (Lääkelaki 57 C §:n 1 ja 2 kohdat) luettelosta on poistettu lääkevalmisteet, joiden valmistukseen käytettyjä lääkeaineita suojaa voimassa oleva menetelmäpatentti tai lisäsuojatodistus sekä viidessä Euroopan talousalueeseeen kuuluvassa valtiossa voimassa oleva tuotepatentti. Lääkelaitos on poistanut valmisteet lääkeyrityksiltä saatujen ilmoitusten perusteella. Lääkelain muutos vaikuttanee ilmoitusten myöhäisen saapumisen seurauksena vielä seuraavaan, heinäkuussa voimaan tulevaan luetteloon.

Lääkevaihtoluettelosta on poistettu seuraavat 22 lääkeainetta ja 230 lääkevalmistetta:

 • Olantsapiini (6 kpl)
 • Essitalopraami ( 8 kpl)
 • Moksifloksasiini (2 kpl)
 • Risperidoni (85 kpl)
 • Fluvastatiini (2 kpl)
 • Rivastigmiini (6 kpl)
 • Tsolmitriptaani (1 kpl)
 • Amlodipiinibesylaatti (3 kpl)
 • Atsitromysiinidihydraatti (21 kpl)
 • Selekoksibi (4kpl)
 • Tolterodiinitartraatti (4kpl)
 • Sumatriptaani (24 kpl)
 • Valasikloviiri (1 kpl)
 • Paroksetiinihydrokloridihemihydraatti (2 kpl)
 • Losartaani (5 kpl)
 • Losartaani ja hydroklooritiatsidi (5 kpl)
 • Montelukasti (9 kpl)
 • Etsetimibi (2 kpl)
 • Etsetimibi ja simvastatiini (8 kpl)
 • Efavirentsi (12 kpl)
 • Irbesartaani (12 kpl)
 • Irbesartaani ja hydroklooritiatsidi (8 kpl)

Lääkelain muutos ei vaikuta rinnakkaistuotujen ja rinnakkaisjaeltujen lääkevalmisteiden vaihtokelpoisuuteen. Seuraavia lääkeaineita sisältävät valmisteet säilyvät sen vuoksi edelleen vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelossa:

 • Amlodipiinibesylaatti
 • Anastrotsoli
 • Atorvastatiini
 • Bikalutamidi
 • Donepetsiilihydrokloridi
 • Esomepratsoli
 • Essitalopraami
 • Fluvastatiini
 • Imatinibi
 • Ketiapiini
 • Latanoprosti
 • Losartaani
 • Olantsapiini
 • Risperidoni
 • Rivastigmiini
 • Tsolmitriptaani
 • Valasikloviiri

Kaikkiaan luettelossa on yhteensä 3 060 lääkevalmistetta (edellisessä luettelossa 3 205) ja ne edustavat yhteensä 274 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: sokeritautilääke glimepiridi (185 kpl), masennuslääke mirtatsapiini (129 kpl), sydän- ja verenpainelääke ramipriili (101 kpl), kolesterolilääke simvastatiini (97 kpl), antibiootti klaritromysiini (86 kpl) sekä sydän- ja verenpainelääke karvediloli (86 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 46 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvan saaneista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä

6 712.

Lue lisää:

Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:Jaostopäällikkö
Jussi Holmalahti,

p. (09) 4733 4239, jussi.holmalahti@laakelaitos.fi

Lakimies Risto Salmi,

p. (09) 4733 4220, risto.salmi@laakelaitos.fiTietokantaan ladattava tiedosto:

Järjestelmäasiantuntija
Leila Mälkönen,

p. (09) 4733 4224, leila.malkonen@laakelaitos.fi