Takaisin edelliselle sivulle

Lääkelaitos on uudistanut sairaala-apteekkeja ja lääkekeskuksia koskevan määräyksen – huomio lääkehoidon turvalliseen toteutukseen

Lääkelaitos on uudistanut sairaala-apteekkeja ja lääkekeskuksia koskevan määräyksen – huomio lääkehoidon turvalliseen toteutukseen

11.12.2007

Lääkelaitos on uudistanut sairaala-apteekkeja ja lääkekeskuksia koskevan määräyksen – huomio lääkehoidon turvalliseen toteutukseen

Uusi sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten toimintaa koskeva Lääkelaitoksen määräys 7/2007 on annettu 4.12.2007. Uudistettu määräys astuu voimaan 1.1.2008.

Uudistetussa määräyksessä on kiinnitetty erityistä huomiota lääkehoidon turvalliseen toteutukseen ja lääkehuollon sisäiseen valvontaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä.

Määräyksessä on otettu huomioon sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Turvallinen lääkehoito -oppaan mukanaan tuomat muutokset. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on edesauttaa oppaan perusperiaatteiden käytäntöön soveltamista sekä edistää lääke- ja potilasturvallisuutta. Sairaala-apteekin toimesta tapahtuvalla sisäisellä valvonnalla ja tarkastuksilla tulee varmistua siitä, että toimintayksikköjen lääkehuolto on järjestetty lääkelainsäädännön mukaisesti. Sisäinen valvonta voi olla luonteeltaan ennalta ohjaavaa, toimintarutiineihin sisältyvää jatkuvaa toimintojen seurantaa tai jälkikäteen tapahtuvaa annettujen ohjeiden ja sovittujen toimintatapojen toteutumisen varmistamista.

Lisäksi määräykseen on lisätty lääkevalmistusta koskevia määräyksiä sekä menettelytapoja luovutettaessa lääkkeitä avohoidon potilaille. Samassa yhteydessä on määräysluonnokseen lisätty kappaleet radioaktiivisten lääkkeiden sekä lääkkeellisten kaasujen käsittelystä sairaaloissa.

Lisätiedot:

Risto Suominen, yliproviisori, p. (09) 4733 4203

Kristine Salminen, yliproviisori, p. (09) 4733 4379

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu