Takaisin edelliselle sivulle

Lääkelaitos on laatinut suositukset lääke-esittelyn laatukriteereiksi

Lääkelaitos on laatinut suositukset lääke-esittelyn laatukriteereiksi

19.2.2007

Lääkelaitos on laatinut suositukset lääke-esittelyn laatukriteereiksi

Lääke-esittelyt ovat markkinointitoimintaa, jolla pyritään lääkkeiden myynnin ja käytön edistämiseen. Parhaimmillaan lääke-esittely antaa käytännön työssä toimiville lääkäreille, farmaseuteille ja proviisoreille laadukasta ja ajantasaista tietoa lääkkeistä ja niiden käytöstä.

Lääkelaitos valvoo muun lääkemarkkinoinnin ohella myös sitä, että lääke-esittelyissä noudatetaan kaikilta osin lääkelainsäädäntöä. Lääkelaitos on laatinut lääke-esittelylle laatukriteerit, jotka pohjautuvat niihin lääkelain ja -asetuksen kohtiin, jotka ovat tärkeitä asiallisen ja lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä edistävän lääkeinformaation välittymisen kannalta.

Laatukriteerit ovat suositus, jota Lääkelaitos toivoo lääkeyritysten käyttävän markkinointitoiminnassaan ja joka antaa lääke-esittelyyn osallistuvalle ammattilaiselle käsityksen siitä, mitä esittelyn tietosisällöltä voidaan odottaa. Lääkelaitos tulee kuluvan vuoden aikana seuraamaan kriteerien huomioimista lääke-esittelytoiminnassa.

Lääke-esittelyjen laatukriteerit on julkaistu myös ilmestyneessä TABU-lehdessä 1/2007.

Lue lisää: Lääke-esittelyjen laatukriteerit

Lisätietoja:

Tiina Kostiainen, yliproviisori, p. (09) 4733 4336

Erkki Palva, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4288

Jaa tämä sivu