Takaisin edelliselle sivulle

Lääkelaitos on asettanut valvontalautakunnan, eläinlääkelautakunnan ja farmakopeakomitean

Lääkelaitos on asettanut valvontalautakunnan, eläinlääkelautakunnan ja farmakopeakomitean

20.3.2008

Lääkelaitos on asettanut valvontalautakunnan, eläinlääkelautakunnan ja farmakopeakomitean

Lääkelaitos on asettanut Lääkelaitoksesta annetun asetuksen 8 §:n nojalla valvontalautakunnan, eläinlääkelautakunnan ja farmakopeakomitean. Lääkelautakunta asetetaan myöhemmin.

Lääkelautakunta ja eläinlääkelautakunta toimivat Lääkelaitoksen asiantuntijalautakuntina lääkevalmisteiden tehoa, turvallisuutta ja laatua koskevissa periaatteellisesti merkityksellisissä asioissa. Valvontalautakunnan tehtävänä on käsitellä lääkkeiden teollista valmistusta koskevan luvan, lääketukkukauppaluvan, veripalvelutoimintaluvan ja apteekkiluvan myöntämistä sekä edellä mainittujen lupien peruuttamista sekä mahdollisia kurinpitotoimia. Farmakopeakomitean tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja farmakopeaa koskevissa asioissa. Lautakuntien ja farmakopeakomitean toimikausi on kolmivuotinen.

Valtioneuvoston asetus Lääkelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta tulee voimaan 20.3.2008. Asetusmuutoksella lautakuntien jäsenten nimitysvalta siirtyy sosiaali- ja terveysministeriöltä Lääkelaitokselle. Asetusmuutos perustuu tavoitteeseen hallinnon yksinkertaistamisesta ja päätöksenteon siirtämisestä asianomaisista tehtävistä vastaavalle viranomaiselle.

Lue lisää:

Lääkelaitoksen lautakuntien kokoonpanot

Valtioneuvoston asetus Lääkelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Lisätietoja:

Hallintopalvelupäällikkö Tuula Sandholm, p. (09) 4733 4254

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu