Takaisin edelliselle sivulle

Lääkelaitos: Lääkepolitiikan ja -koordinaation selkeät vastuut ja toimivuus varmistettava

Lääkelaitos: Lääkepolitiikan ja -koordinaation selkeät vastuut ja toimivuus varmistettava

23.6.2008

Lääkelaitos: Lääkepolitiikan ja -koordinaation selkeät vastuut ja toimivuus varmistettava keskushallintoa kehitettäessä

Lääkelaitos antoi 19.6.2008 lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle selvityshenkilö Jussi Huttusen loppuraportista ”Lääkehuollon keskushallinnon kehittäminen”.

Lääkelaitos korostaa edelleen aiemmin väliraportista lausumiansa keskeisiä näkökohtia, joita ovat:

  • Lääkelaitoksen toimintaa ja tehtäviä voidaan kehittää nykyistä laaja-alaisemmiksi.
  • Lääkehoidon kehittämiskeskus (Rohto) tulisi liittää Lääkelaitoksen toiminnalliseksi osaksi tuottamaan lääkehoidon hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointeja. Tätä puoltavat merkittävät synergiaedut. Selvityshenkilön ehdotus Rohdon siirtämisestä perustettavaan hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuskeskukseen ylläpitäisi lääkehallinnon hajanaisuutta.
  • LL:n, TEO:n ja STTV:n toiminnoissa ei ole päällekkäisiä tehtäviä. Lääkelaitos voi tarvittaessa ottaa vetovastuun virastojen rajapintatehtävien selvittämisessä.
  • Rokotteisiin liittyvien lääkevalvontatehtävien organisointi ja sijoittaminen hallinnossa tulee arvioida uudelleen ottaen huomioon EU:n lääkevalvonnan lähtökohdat.

Sosiaali- ja terveysministeriötä ja lääkkeiden hintalautakuntaa koskevista loppuraportin ehdotuksista Lääkelaitoksen yhteenvetokannanotot ovat:

  • Lääkehuollon ja lääkepolitiikan koordinaatiovastuu tulisi keskittää ministeriössä sosiaali- ja terveyspalveluosastolle.
  • Perustettavaksi ehdotettu uusi lääkealan erityisasiantuntijan virka lisäisi ministeriön asiantuntemusta, mutta ei olisi riittävä toimenpide lääkepolitiikan koordinoinnin varmistamiseksi. Koordinointivastuun tulisi olla osastopäällikkö- tai apulaisosastopäällikkötasolla.
  • Lääkehuollon neuvottelukunnan perustaminen ministeriön yhteyteen on kannatettava ehdotus edellyttäen, että sen toimeksianto ja kokoonpano muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.
  • Lääkkeiden hintalautakunnan tehtävät ovat tyypillisiä viranomaisluonteisia toimeenpanotehtäviä, jotka eivät kuulu ministeriöiden perustehtäviin.

Lääkelaitoksen käsityksen mukaan lääkehallinnon keskushallinnon kehittämisessä tulisi varmistaa lääkepolitiikan ja -koordinaation selkeät vastuut ja toimivuus hallinnon ylätasolla, ts. sosiaali- ja terveysministeriössä. Lääkehallinnon nykyisiä voimavaroja, osaamiskeskittymiä ja hallinnon rakenteita tulisi tiivistää.

Lääkelaitos toivoo voivansa olla keskeisenä toimijana mukana jatkovalmisteluissa Suomen lääkehallintoa kehitettäessä.

Lue lisää: Lääkelaitoksen lausunto (pdf)

Ks. myös edellinen uutinen 21.4.2008: Lääkehuollon keskushallintoa tulee kehittää voimavaroja, osaamiskeskittymiä ja hallinnon rakenteita tiivistämällä

Lisätietoja:

Ylijohtaja, professori Hannes Wahlroos, puh. 050 500 3709

Hallintojohtaja Juhani Sivula, puh. 050 552 1124

Jaa tämä sivu