Takaisin edelliselle sivulle

Lääkelaitos kutsuu lääketukkukaupan toimijat avoimeen keskustelu- ja tiedotustilaisuuteen tiistaina 22.1.2008 klo 9–12

Lääkelaitos kutsuu lääketukkukaupan toimijat avoimeen keskustelu- ja tiedotustilaisuuteen tiistaina 22.1.2008 klo 9–12

15.12.2007

Lääkelaitos kutsuu lääketukkukaupan toimijat avoimeen keskustelu- ja tiedotustilaisuuteen tiistaina 22.1.2008 klo 9–12

Lääkkeiden jakelu on Suomessa luvanvaraista ja valvottua toimintaa. Lääkelain mukaan Lääkelaitos antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita lääketukkukaupassa noudatettavista lääkkeiden hyvistä jakelutavoista. Lääkelaitoksessa on vahvistettu lääketukkukauppojen hyviä toimintatapoja koskeva määräys (4/2007). Uusittu määräys tuli voimaan 1.1.2008.

Määräyksessä on selvennetty vastuunalaisen johtajan asemaa ja täsmennetty lääketukkukaupan henkilöstön koulutusvaatimuksia. Lääkkeiden varastointi-, pakkaus- ja kuljetusohjeistukseen on tehty lukuisia tarkennuksia. Kuljetusohjeistuksen osalta erityistä huomiota on kiinnitetty kuljetuspakkaukseen ja kuljetusten aikaisten olosuhteiden seurantaan.

Uudessa määräyksessä lääketukkukaupoille on kirjattu velvoite valmiussuunnitteluun lääkejakelun toimivuuden varmistamiseksi poikkeusolosuhteissa. Lääkeväärennösten torjuntaan liittyvien toimien osuutta on entisestään korostettu. Määräyksessä myös kannustetaan lääketukkukauppoja ja lääkkeiden vähittäisjakelijoita tiedonvaihtoon ja yhteistyöhön lääkkeiden laadun varmistamiseksi kaikissa jakeluketjun vaiheissa.

Lääkelaitos kutsuu lääketukkukaupan toimijat avoimeen keskustelu- ja tiedotustilaisuuteen tiistaina 22.1.2008 klo 9–12. Osallistujien määrä on rajoitettu yhteen/toimija. Tilaisuuteen voi ilmoittautua osoitteessa GDP.maarays@laakelaitos.fi.

Lisätiedot:

Ari Kiskonen, yliproviisori, p. (09) 4733 4205

Eija Pelkonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4210

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Uudistettu määräys

Jaa tämä sivu