Takaisin edelliselle sivulle

Lääkelaitos: Komission G10 -tiedonanto liiaksi teollisuuspainotteinen

Lääkelaitos: Komission G10 -tiedonanto liiaksi teollisuuspainotteinen

26.9.2003

Lääkelaitos: Komission G10 -tiedonanto liiaksi teollisuuspainotteinen

Lääkelaitos arvostelee lausunnossaan 26.9.2003 Euroopan komission tiedonantoa niin sanotun G10 –ryhmän raportista, jota valmisteltiin komissaarien Erkki Liikanen ja David Byrne johdolla. Tiedonannossa komissio ehdottaa toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on parantaa Euroopan lääketeollisuuden kilpailukykyä ja ottaa samalla huomioon kansanterveyden näkökohdat.

Lääkelaitos toteaa myönteiseksi sen, että komissiossa on otettu tarkasteltavaksi lääkkeiden sisämarkkinat yhdessä kansanterveyden edistämisen kanssa. Lääkelaitoksen käsityksen mukaan G10 –hankkeen tuloksena syntyneet suositukset painottuvat liikaa teollisuuspolitiikan suuntaan.

Tiedonannossaan komissio reagoi toimenpide-ehdotuksillaan 14 eri aihealueeseen.

Tiedonannossa esitetään rinnakkaisvalmisteiden kilpailuasetelmien parantamiseksi uutta käytäntöä, jossa rinnakkaisvalmisteet tulisi hyväksyä kansallisille markkinoille, jos alkuperäis­valmisteella on myyntilupa vain jossakin EU:n jäsenmaista. Lääkelaitos ei pidä ehdotusta hyväksyttävänä lääketurvallisuuden kannalta.

Komissio ehdottaa myös toimia lääkevalmisteen suhteellisen tehon arvioimiseksi. Lääkelaitos pitää ehdotusta tärkeänä ja kannatettavana, mutta edellyttää jäsen­valtioiden yhteistoimintaan ehdotettujen toimintamuotojen selkeyttämistä.

Tiedonanto on osoitettu ministerineuvostolle ja Euroopan parlamentille, joilta odotetaan poliittisia johtopäätöksiä asian jatkovalmisteluun.

Lääkelaitoksen lausunto 26.9.2003 sosiaali- ja terveysministeriölle

Komission tiedonanto:

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions; A Stronger European-based Pharmaceutical Industry for the Benefit of the Patient – A Call for Action (pdf)

www.nam.fi/uploads/Ajankohtaista/COM(2003)383final_1_0.pdf ja

http://europa.eu.int/comm/enterprise/whatsnew.htm
.

Lisätietoja antavat:

ylijohtaja, professori Hannes Wahlroos, puh. (09) 4733 4200 ja

osastopäällikkö, professori Olavi Tokola, puh. (09) 4733 4227.

Tiedottaja Katja Lindgren-Äimänen, puh. (09) 4733 4209, viestinta@nam.fi

 

Jaa tämä sivu