Sisältöjulkaisija

null Lääkelaitos ja Kansaneläkelaitos: Suomen lääkemenot ylittivät 2 miljardia euroa vuonna 2002

Lääkelaitos ja Kansaneläkelaitos: Suomen lääkemenot ylittivät 2 miljardia euroa vuonna 2002

13.8.2003

Lääkelaitos ja Kansaneläkelaitos: Suomen lääkemenot ylittivät 2 miljardia euroa vuonna 2002

Vuodesta 2001 lääkemenot kasvoivat 10 %, mikä on hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Kustannuksista 1,5 miljardia euroa syntyi avohoidossa käytetyistä reseptilääkkeistä. Itsehoidon lääkkeiden myynnin arvo oli 260 miljoonaa euroa ja sairaaloissa käytettyjen lääkkeiden 290 miljoonaa euroa. Sairausvakuutuksen maksamat lääkekorvaukset kasvoivat 12 % edellisvuodesta ja olivat noin 860 miljoonaa euroa. Tiedot ilmenevät juuri ilmestyneestä Suomen lääketilastosta vuodelta 2002.

Myynniltään nopeasti kasvavia lääkeryhmiä olivat mm. kolesteroli-, psykoosi- ja syöpälääkkeet. Kolesterolilääkkeiden kulutus kasvoi 25 %. Niistä maksettiin korvauksia 311 000 henkilölle, kun vuonna 2001 korvauksen saajia oli 268 000. Psykoosilääkkeiden kulutus on pysynyt vakaana, mutta käytön suuntautuminen uudempiin valmisteisiin on lisännyt niiden kustannuksia. Vuonna 2002 psykoosilääkkeistä maksettiin sairausvakuutuskorvauksia 16 % enemmän kuin vuonna 2001.

Solunsalpaajien ja sytostaattien tukkumyynnin arvo kasvoi 44 %. Valmisteita käytetään lähinnä sairaaloissa, mutta viime vuonna avohoidon osuus kasvoi merkittävästi uusien hoitovaihtoehtojen myötä. Kun vuonna 2001 tukkumyynnistä vain 1 % oli avohoidon myyntiä, vuonna 2002 avohoidon osuus kasvoi 12 %:iin.

Antibioottien ja yskänlääkkeiden käyttö väheni

Mikrobilääkkeiden kulutus kääntyi kolmen vuoden nousun jälkeen jälleen laskuun. Kulutus pieneni 8 %. Vuoden 2002 aikana 1,5 miljoonaa suomalaista käytti vähintään yhden antibioottikuurin. Käyttäjämäärältään mikrobilääkkeet ovatkin suurin lääkeryhmä. Viime vuosina infektioiden hoitoa ja kustannuksia on pyritty optimoimaan mm. MIKSTRA-ohjelman puitteissa (www.mikstra.fi).

Itsehoidon yskänlääkevalmisteiden kulutus pieneni 23 % ja reseptin vaativien valmisteiden 17 %. Yskänlääkkeistä korvauksia saaneiden määrä väheni vuoden 2001 noin 334 000 henkilöstä 244 000 henkilöön. Syitä ei ole tarkemmin tutkittu, mutta taustalla saattavat olla astman ja allergioiden parantunut diagnostiikka ja yskän hoitotapojen muutokset.

Suomen lääketilasto 2002 on jakelussa viikolla 33.

Julkaisua voi tilata sähköpostitse osoitteestasalesstatistics@nam.fi, faksilla (09) 4733 4297 tai puhelimitse (09) 473 34289.

Lääketilastossa julkaistuja tietoja on saatavilla myös Internetissä.

Lääkkeiden kulutustiedot löytyvät Lääkelaitoksen verkkosivuilta ja lääkekorvauksia koskevia tietoja Kelan verkkosivuilta.

Lisätietoja antavat:

Lääkelaitoksesta

Ylilääkäri Pirkko Paakkari, puh. (09) 4733 4292, pirkko.paakkari@nam.fi

Tutkija Tinna Voipio, puh. (09) 4733 4296, tinna.voipio@nam.fi

Kansaneläkelaitoksesta

Erikoistutkija Jaana Martikainen, puh. 020 434 1953, jaana.martikainen@kela.fi

Nuorempi tutkija Mareena Paldán, puh. 020 434 1972, mareena.paldan@kela.fi