Sisältöjulkaisija

null Lääkelaitos antoi lausuntonsa 14.8.2001 lääkelainsäädännön muutosesitykseen

Lääkelaitos antoi lausuntonsa 14.8.2001 lääkelainsäädännön muutosesitykseen

14.8.2001

Lääkelaitos antoi lausuntonsa 14.8.2001 lääkelainsäädännön muutosesitykseen

Lääkelaitos on antanut lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle lääkelainsäädäntöön esitetyistä muutoksista. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Lääkelakia, Apteekkimaksulakia, Lääkelaitoksesta annettua lakia ja Lääkkeiden velvoitevarastoinnista annettua lakia. Uuden perustuslain mukaisesti osa asioista, jotka on aiemmin säädelty Lääkelaitoksen määräyksin, on jatkossa tarpeen säädellä suoraan lailla tai asetuksella. Esityksessä on myös joitakin sisällöllisiä muutosesityksiä, jotka selventävät käytännön valvontatyössä esiinnousseita ongelmia.

Lääkelaitos esittää, että lääkkeiden samanhintaisuuden periaate kirjattaisiin lakiin siinä muodossa, että sen sisältö ja tulkinta on jatkossa selvä (LääkeL. 58 §). Lääkelaitos kannattaa esitystä muiden tuotteiden kuin lääkkeiden poistamisesta apteekkimaksun piiristä (Laki apteekkimaksusta).

Lääkelakiin ehdotetaan esimerkiksi lisättäväksi uusi 30 d §, jonka mukaan lääkevalmisteen myyntiluvan haltijalla tulee olla tieteellinen palveluyksikkö vastuullaan erityisesti lääkevalmisteiden markkinoinnissa annettavat tiedot. Samoin lakiin ehdotetaan lisättäväksi selvät säännökset lääkekaapeista (LääkeL., 52 §). Sähköisen lääkemääräyksen eli ns. e-reseptin käyttöönotto huomioitaisiin lakiin lisättävässä pykälässä 57 a.

Lausunto 14.8.2001, Lääkelainsäädäntöön tehtävät muutokset, luonnos hallituksen esitykseksi

Lisätietoja antaa tarvittaessa ylijohtaja Hannes Wahlroos, puh. (09) 4733 4200.