Takaisin edelliselle sivulle

Lääkelaitoksen ylijohtaja Hannes Wahlroos: Terveys- ja lääkepoliittista näkökulmaa bioteknologian julkiseen tukemiseen

Lääkelaitoksen ylijohtaja Hannes Wahlroos: Terveys- ja lääkepoliittista näkökulmaa bioteknologian julkiseen tukemiseen

30.1.2002

Lääkelaitoksen ylijohtaja Hannes Wahlroos: Terveys- ja lääkepoliittista näkökulmaa bioteknologian julkiseen tukemiseen

Lääkelaitoksen ylijohtaja Hannes Wahlroos ilmaisee huolensa bioalan yritysten rahoitukseen liittyvästä riskinotosta avauspuheenvuorossaan Terveyden tutkimuksesta tuotteeksi –seminaarissa 30.1.2002 Helsingin Messukeskuksessa. Merkittävällä julkisellakin rahoituksella toteutettavien tutkimushankkeiden suunnittelussa ja rahoituspäätösten tekemisessä ei aina riittävästi huomioida yhteiskunnan kontrollivaatimuksia.

”Bioteknologiaan liittyvät linjaukset tulisi kirjata myös kansallisen terveys- ja lääkepolitiikan näkökulmasta ja selkeyttää valvontakäytäntöjä lääkkeiden ja elintarvikkeiden rajamaastossa.”

”Rahoituspäätöksiä tehtäessä tai tutkimushankkeita suunniteltaessa on otettava huomioon niitä väistämättömiä lääkevalvonnan esteitä, jotka on ylitettävä ennen kuin ideat ja tuotteet ovat kaupallistettuina markkinoilla”, toteaa ylijohtaja Hannes Wahlroos.

”Lääkelaitoksessa on jo kohdattu muutaman kerran tilanteita, joissa merkittävällä julkisella riskirahoituksella toimineiden tutkimus- ja kehityshankkeiden eteneminen on vaikeutunut tai pysähtynyt, koska valvontakäytäntöihin ja vaatimuksiin ei ole perehdytty ajoissa.”

”Valtavia tutkimus- ja kehitysinvestointeja ei tehdä vain Suomen markkinoita ajatellen. Siksi yrityksissä olisi aiheellista tuntea ainakin perusraamit myös EU-lainsäädännöstä, jota on olemassa bioteknologian, lääkkeiden, uuselintarvikkeiden, GMO-merkintöjen, ympäristön ja keksintöjen suojan osalta.”

Selkeyttä viranomaiskäytäntöihin

”Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan lääkepolitiikkaa, jossa tulisi olla paikkansa myös niille linjanvedoille, jotka koskevat bioteknologiaa uutena lääkekehityksen muotona. Lääkeinnovaatioiden tukemista tulisi tarkastella terveys- ja lääkepolitiikan näkökulmasta. Tässä on kysymys myös Suomen profiilista EU:n lääkepolitiikkaan ja bioteknologiahankkeisiin vaikuttamisessa.”

”Suomessa ja muuallakin on syytä pohtia esimerkiksi sitä, kuinka pitkälle kuluttajat voidaan altistaa päivittäiselle verenpainelääkkeiden tunnettuja vaikutusmekanismeja ja mahdollisia luokkavaikutuksia omaaville ainesosille elintarvikkeissa, kun tällaista altistusta lääkkeiden kautta saatuna on päätetty säädellä ja valvoa erittäin tarkasti.”

Bioteknologisia ”uusyrityksiä” ja terveyteen liittyvien tuotteiden kehittäjiä opastetaan alan viranomaiskäytäntöihin

Terveyteen liittyviä tuotteita kehittävät yritykset ja tutkijat kohtaavat alan sääntely- ja valvontakäytännöt viimeistään tuotteidensa kaupallistamisvaiheessa. Viranomaiset pyrkivät seminaarilla herättelemään yrityksiä ja tutkijoita ennakoivasti ottamaan huomioon lainsäätäjien asettamat ja viranomaisten toteuttamat valvontakuviot ja –vaatimukset.

Alan sääntelyä ja viranomaiskäytäntöjä käsitellään Helsingin Messukeskuksessa 30.1.2002 järjestettävässä Terveyden tutkimuksesta tuotteeksi, lainsäädännön ja käytäntöjen ennakointi –seminaarissa. Seminaari on tarkoitettu yrityksille ja tutkijoille, jotka kehittävät terveyteen liittyviä tuotteita, kuten lääkkeitä (myös rokotteita), bioteknologisia valmisteita, diagnostiikkaa, terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita, terveysvaikutteisia elintarvikkeita tai rohdosvalmisteita. Seminaarin järjestäjärahoja ovat Sitra, Tekes, Suomen Akatemia, Lääkelaitos ja Elintarvikevirasto. Seminaariin on ilmoittautunut yli 500 yritysten, tutkimusryhmien ja rahoittajien edustajaa.

Lisätiedot:

Hannes Wahlroos, ylijohtaja, Lääkelaitos, puh. (09) 4733 4200, 050 500 3709 (paikalla 30.1.2002 klo 13:00 jälkeen).

Liitteet:

Seminaarin avauspuheenvuoro, Hannes Wahlroos

Puheenvuoron kalvot

pdf-muodossa

Katja Lindgren-Äimänen, tiedottaja, Lääkelaitos,

Matkapuh. 050 511 1657, katja.lindgren-aimanen@nam.fi

Jaa tämä sivu