Sisältöjulkaisija

null Lääkelaitoksen uusi määräys 3/2003 Lääkevalmisteen myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste

Lääkelaitoksen uusi määräys 3/2003 Lääkevalmisteen myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste

24.11.2003

Lääkelaitoksen uusi määräys 3/2003 Lääkevalmisteen myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste

Lääkelaitoksen määräys 3/2003 Lääkevalmisteen myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste tulee voimaan 1.1.2004.

Normi antaa määräykset lääkevalmisteiden myyntipäällysmerkinnöistä ja pakkausselosteesta. Määräyksessä on otettu huomioon Euroopan yhteisöjen direktiivi 92/27/ETY ja direktiivi 81/851/ETY sekä sen muutokset. Myyntipäällysmerkintöjen ja pakkausselosteen osalta viitataan myös Euroopan komission ohjeisiin ”A Guideline on the Excipients in the Label and Package Leaflet of Medicinal Products for Human Use” ja ”A Guideline on the Readability of the Label and Package Leaflet of Medicinal Products for Human Use”.

Uudessa määräyksessä sisältö on yhdenmukaistettu lääkevalmisteen myyntiluvan hakemista koskevan määräyksen kanssa. Samalla määräystä on sisällöllisesti ajantasaistettu.

Lue lisää: Määräys 3/2003 (pdf)

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

Jaostopäällikkö Jussi Holmalahti, puh. (09) 4733 4239, jussi.holmalahti@nam.fi