Sisältöjulkaisija

null Lääkelaitoksen lausunto komission ehdotuksesta terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevien direktiivien muuttamisesta

Lääkelaitoksen lausunto komission ehdotuksesta terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevien direktiivien muuttamisesta

17.2.2006

Lääkelaitoksen lausunto komission ehdotuksesta terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevien direktiivien muuttamisesta

Lääkelaitos on 17.2.2006 antanut lausunnon Euroopan komission ehdotukseen terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevien direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta.

Lääkelaitoksen lausunto

Lisätietoja:

osastopäällikkö Petri Pommelin

puh. (09) 4733 4241, petri.pommelin@laakelaitos.fi