Sisältöjulkaisija

null Lääkelaitoksen lausunto komission ehdotuksesta asetukseksi pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä lääkkeistä

Lääkelaitoksen lausunto komission ehdotuksesta asetukseksi pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä lääkkeistä

11.1.2006

Lääkelaitoksen lausunto komission ehdotuksesta asetukseksi pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä lääkkeistä

Lääkelaitos on 5.1.2006 antanut lausunnon Euroopan komission ehdotuksesta asetukseksi pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä lääkkeistä sekä direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta.

Lue lisää:

Lääkelaitoksen lausuntoLisätietoja:

erikoistutkija Paula Salmikangas, myyntilupaosasto, p. (09) 4733 4356, paula.salmikangas@laakelaitos.fi