Takaisin edelliselle sivulle

Lääkelaitoksen laboratoriotoiminnot osana laajaa selvitystä

Lääkelaitoksen laboratoriotoiminnot osana laajaa selvitystä

11.11.2008

Lääkelaitoksen laboratoriotoiminnot osana laajaa selvitystä

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten organisaatioiden ja tehtävien uudistamiseen liittyen ministeriö on asettanut selvitysryhmän arvioimaan laajemmin hallinnonalan laboratoriotoimintaa.

Lääkelaitos valvoo kaupan olevien lääkevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden laatua laboratoriotutkimuksin. Laadunvalvontaa varten Lääkelaitoksessa on laboratorio, jossa työskentelee 20 henkilöä. Laboratoriolla on SFS-EN ISO/IEC 17025 -standardin mukainen laatujärjestelmä, minkä lisäksi laboratorion keskeisille menetelmille on myönnetty Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön (FINAS) päätöksellä akkreditointi. Lääkelaitoksen laboratoriotoiminta kustannetaan lähinnä apteekeilta ja tukkukaupoilta kerättävällä laadunvalvontamaksulla. Euroopan lääkkeiden laaduntarkastuslaboratorioiden verkoston jäsenenä Lääkelaitoksen laboratorio on aktiivisesti mukana eurooppalaisessa laadunvalvontayhteistyössä.

Selvitysryhmän tavoitteena on selvittää, mitä laboratoriotoimintoja hallinnonalalla on ja millaisiin tarkoituksiin laboratorioita käytetään. Lisäksi selvitetään tilojen määrä ja sijainti sekä niiden tarkoituksenmukaisuus ja ajanmukaisuus. Selvityksen luoman kokonaiskuvan perusteella pyritään määrittelemään jatkossa välttämättömät toiminnot sekä mahdollisuudet laboratoriotoimintojen tai -tilojen yhdistämiselle, toiminnoista tai tiloista luopumiselle, muualle siirtämiselle tai uudelleenorganisoinnille. Samalla on tarkoitus arvioida, voidaanko toimenpiteiden avulla saavuttaa merkittäviä tuottavuushyötyjä.

Lääkelaitoksen edustaja selvitysryhmässä toimii Laboratoriopäällikkö Tom Wikberg.

Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan laboratoriotoimintaa selvittävä työryhmä

Lisätietoja:

Jussi Holmalahti, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4221

Tom Wikberg, laboratoriopäällikkö, p. (09) 4733 4306 

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu