Sisältöjulkaisija

null Lääkelaitoksen kirje STM:lle: Muutostarpeita lääkelakiin ja –asetukseen sekä apteekkimaksulakiin

Lääkelaitoksen kirje STM:lle: Muutostarpeita lääkelakiin ja –asetukseen sekä apteekkimaksulakiin

11.4.2003

Lääkelaitoksen kirje STM:lle: Muutostarpeita lääkelakiin ja –asetukseen sekä apteekkimaksulakiin

Sosiaali- ja terveysministeriölle 11.4.2003 lähettämässään kirjeessä Lääkelaitos osoittaa lääkelakiin ja –asetukseen sekä apteekkimaksulakiin liittyviä muutostarpeita muutosehdotuksineen. Lääkelaitos esittää muutoksia tehtäväksi kliinisiä lääketutkimuksia koskevan direktiivin voimaantulon edellyttämän lääkelain muutostyön yhteydessä kevään 2003 aikana.

Lue lisää:Lääkelaitoksen kirje STM:lle 11.4.2003 (pdf)

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

Eija Pelkonen, yksikön päällikkö, valvontaosasto, lupa- ja tarkastusyksikkö, eija.pelkonen@nam.fi.