Takaisin edelliselle sivulle

Lääkelain muutosesityksessä Fimealle ehdotetaan uusia apteekkivalvonnan tehtäviä

Lääkelain muutosesityksessä Fimealle ehdotetaan uusia apteekkivalvonnan tehtäviä

13.4.2010

Lääkelain muutosesityksessä Fimealle ehdotetaan uusia apteekkivalvonnan tehtäviä

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi lääkelain ja apteekkimaksusta annetun lain muuttamiseksi. Hallituksen esitys pohjautuu Lääkelaitoksen syksyllä 2008 ministeriölle luovuttamaan työhön.

Lakimuutoksessa Fimealle ehdotetaan uusia apteekkivalvontaan liittyviä tehtäviä, esimerkiksi verkkoapteekkien toimintaan ja apteekkien palvelupisteiden perustamiseen liittyviä valvontatehtäviä. Lääkelain muutos edellyttäisi Fimealta myös useita uusia määräyksiä.

Fimea lähtökohtaisesti puoltaa hallituksen esityksen antamista, mutta kiinnittää huomiota nyt lausuntokierroksella olevan esitysluonnoksen keskeneräisyyteen. Fimea on liittänyt lausuntoonsa näkymyksensä mukaan esitysluonnoksessa välttämättömät korjaukset ja muutokset. Lisäksi Fimea esittää, että esitykseen kirjattaisiin yhden henkilötyövuoden lisäys uusien tehtävien hoitamiseen.

Lue lisää:

Fimean lausunto 9.4.2010 (pdf)

Liite esitysluonnoksesta Fimean kommentein (pdf)Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyynnöt

Lisätietoja:

Maarit Mikkonen, lakimies, p. (09) 4733 4324

Eija Pelkonen, johtaja, Lääkealan toimijoiden valvonta, p. (09) 4733 4210

Jaa tämä sivu