Sisältöjulkaisija

null Lääkelain 43 §:n muutoksen vaikutus apteekkilupien myöntämiseen

Lääkelain 43 §:n muutoksen vaikutus apteekkilupien myöntämiseen

30.5.2011

Lääkelain 43 §:n muutoksen vaikutus apteekkilupien myöntämiseen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean valvontalautakunta keskusteli 26.5.2011 pitämässään kokouksessa 1.2.2011 voimaan tulleesta lääkelain 43 §:n muutoksesta. Tämän mukaan arvioitaessa apteekkiluvan hakijoiden edellytyksiä apteekkiliikkeen harjoittamiseen huomioidaan myös ajankohta, jolloin mahdollinen aiempi apteekkilupa on tullut lainvoimaiseksi. Muutoksen huomioiminen tulee nyt ajankohtaiseksi, koska valvontalautakunnassa jatkossa käsiteltävät apteekkilupahakemukset on julistettu avoimiksi lainmuutoksen voimaantulon jälkeen.

Vaikka lain perustelut eivät anna tarkempaa laintulkinnan ohjausta, on lainmuutoksen tarkoituksena valvontalautakunnan näkemyksen mukaan sitouttaa apteekkarit saamaansa apteekkilupaan sekä kyseisen alueen lääkehuollon pitkäjänteiseen kehittämiseen. Valvontalautakunnan linjauksen mukaan tämä tarkoittaa useamman vuoden liikkeen harjoittamista myönnetyllä apteekkiluvalla, mikä huomioidaan jatkossa yhtenä osana apteekkilupien myöntämisen kokonaisharkintaa.

Lue lisää:

Apteekki- ja sivuapteekkiluvat

Lisätietoja:

Eija Pelkonen, Lääkealan toimijoiden valvonta -prosessin johtaja, valvontalautakunnan puheenjohtaja, puh. (09) 4733 4510, 050 511 1756

Erkki Palva, Lääkevalmisteiden arviointi 1 -prosessin johtaja, valvontalautakunnan varapuheenjohtaja, puh. (09) 4733 4288, 050 552 1154

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.