Sisältöjulkaisija

null Lääkekulutus Pohjoismaissa

Lääkekulutus Pohjoismaissa

7.9.2001

 

Lääkekulutus Pohjoismaissa

Lääkkeiden kulutuksesta Pohjoismaissa kerrotaan TABU 4/2001 -lehdessä julkaistussa ylilääkäri Pirkko Paakkarin ja tutkija Tinna Voipion artikkelissa "Pohjoismainen lääkekulutus". Artikkelin tiedot pohjautuvat Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisen Nomeskon (Nordisk Medicinalstatistisk Komité) julkaiseman terveydenhuollon tilastojulkaisun tietoihin. Lääkelaitos on ollut Suomesta mukana tuottamassa Lääkekulutuksesta kertovaa osiota.

Kulutusluvut on laskettu jakamalla tukkumyyntitilastoista saatu lääkeaineen kokonaiskulutus kyseisen lääkkeen kansainvälisesti määritellyllä teoreettisella vuorokausiannoksella (DDD, defined daily dose) ja suhteuttamalla saatu luku tuhatta asukasta ja vuorokautta kohden. Esimerkiksi 10 DDD / 1000 as. / vrk tarkoittaa, että 10 asukasta tuhannesta (1% väestöstä) on teoriassa käyttänyt ko. lääkettä päivittäin vuorokausiannoksen verran.

Pohjoismaisista lääkekulutustilastoista selviää, että sydän- ja verisuonitautien lääkehoito muodostaa rahallisesti laskettuna suurimman ryhmän Norjassa ja Suomessa. Lähes yhtä paljon myydään keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, jotka ovat Islannissa, Ruotsissa ja Tanskassa suurin ryhmä (ks. taulukko 1).

Lue lisää: Lääkekulutus Pohjoismaissa, TABU 4/2001, s. 20 – 23 (linkki)

Julkaisun 61 Health Statistics in the Nordic Countries 1999.NOMESKO, Copenhagen 2001, voi tilata Nomescon internetsivujen kautta osoitteella www.nom-nos.dk/NOMESCO.HTM.