Sisältöjulkaisija

null Lääkekasvatussivusto on julkaistu myös ruotsinkielisenä

Lääkekasvatussivusto on julkaistu myös ruotsinkielisenä

21.1.2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ylläpitämästä lääkekasvatussivustosta on julkaistu ruotsinkielinen versio. Nyt myös ruotsinkieliset koulut voivat helpommin hyödyntää monipuolisen lääkekasvatussivuston antia.

Peruskoulujen opettajille suunnatun lääkekasvatussivuston tavoitteena on auttaa opettajia lääkkeiden tarkoituksenmukaisen käytön perusasioiden opettamisessa. Sivustolta löytyy runsaasti tietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä, lasten sairauksista ja niiden hoidosta. Käytettävissä on myös valmiita opiskelukokonaisuuksia ja tehtäviä eri-ikäisille lapsille sekä nuorille.

Lääkekasvatus eli lääkkeiden oikean käytön opettaminen sisältyy peruskoulujen opetussuunnitelmissa ympäristö- ja luonnontiedon sekä terveystiedon oppiaineisiin. Aihe sopii myös opetettavaksi yhdistettynä moniin muihin oppiaineisiin, kuten biologiaan, kemiaan ja kotitalouteen.

Myös vanhemmat ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat hyödyntää lääkekasvatussivuston sisältöjä. Koulujen lääkekasvatus nähdään yhtenä keinona väestön terveyden lukutaidon edistämisessä. Lääkkeiden tarkoituksenmukaisen käytön opettaminen on myös yksi osa lääkkeiden väärinkäytön ehkäisyä.

Suomenkielisillä sivuilla uusia opintokokonaisuuksia

Lääkekasvatussivusto julkaistiin suomeksi tammikuussa 2013 ja sitä on kehitetty koko ajan. Suomenkielisille sivuille on lisätty jo neljä uutta opintokokonaisuutta.

Uudet opintokokonaisuudet ovat: korvatulehduksen hoito, flunssan hoito ja luotettavan tiedon arviointi, kyyn purema sekä lääkkeiden oikeanlainen käyttö päänsäryn ja migreenin hoidossa. Ne pohjautuvat SSI-opetuksen (socio-scientific issues) periaatteisiin. SSI-opetus on luonnontieteiden parissa kehitetty opetuksellinen lähestymistapa, jossa oppisisällöt linkitetään oppilaan arkielämään ja sosiaaliseen sekä yhteiskunnalliseen kontekstiin. Nämä uudet kokonaisuudet tulevat myös ruotsinkielisille sivuille kevään aikana.

Lääkekasvatussivusto tukee koulujen lääkekasvatukselle asetettuja tavoitteita eli motivoi lapsia ja nuoria lääkkeiden oikean käytön opiskeluun, aktiiviseen tiedonhankintaan ja päätöksentekotaitoihin, joita tarvitaan lääkkeiden oikeassa käytössä.

Opiskelukokonaisuudet on tuotettu yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston tutkijoiden kanssa.

Lue lisää:

Fimean lääkekasvatussivusto ruotsiksi

Fimea kehittää, arvioi ja informoi 1/2013: Kokemuksia lasten lääkekasvatuksesta

Lääkekasvatussivuston uudet opiskelukokonaisuudet linkittävät lääkkeet lasten arkeen

Lisätietoa:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513

Seija Rytkönen, verkkotiedottaja, p. 029 522 3114

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi