Sisältöjulkaisija

null Lääkekasvatus opettaa lapsia järkeviksi lääkkeen käyttäjiksi

Lääkekasvatus opettaa lapsia järkeviksi lääkkeen käyttäjiksi

24.1.2013

Fimea julkaisi tammikuussa 2013 peruskoulujen opettajille suunnatun lääkekasvatussivuston, jonka tavoitteena on auttaa opettajia lääkkeiden oikean käytön perusasioiden opettamisessa. Sivustolta löytyy runsaasti tietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä, lasten sairauksista ja niiden hoidosta, sekä valmiita opiskelukokonaisuuksia ja tehtäviä eri-ikäisille lapsille.

Lapsi oppii aktiivisuutta oman lääkehoitonsa suhteen

Lääkekasvatussivustolla julkaistujen opiskelukokonaisuuksien ja tehtävien myötä lasta tai nuorta opetetaan olemaan aktiivinen oman lääkehoitonsa suhteen. Lääkekasvatustunneilla lapsi oppii keskustelemaan lääkkeisiin liittyvistä asioista lääkärin vastaanotolla ja apteekissa, kysymään lisätietoja, sekä tuntemaan omat sairautensa, jotka voivat vaikuttaa lääkkeiden käyttöön. On tärkeää, että lapsi oppii lääkkeiden käytön perussäännöt ennen kuin saa vastuun omista lääkkeistään. Olennaista on myös oppia hakemaan tarvittaessa tietoa lääkkeistä ja arvioimaan löydetyn tiedon luotettavuutta.

Opiskelukokonaisuuksien avulla lapsi tai nuori oppii selvittämään ennen lääkkeen käytön aloittamista miten määrätty lääke tulee ottaa, sekä miten lääkepakkauksen merkintöjä luetaan. Tehtävien kautta opetellaan myös lääkkeiden käytön tarkoituksenmukaisuutta. Lääkekasvatuksen tarkoituksena ei ole kannustaa lasta käyttämään lääkkeitä aivan jokaiseen pieneen vaivaan, vaan sivustolla korostetaan myös kotikonstien käyttöä hoidossa silloin, kun se on lääkkeen käyttöä tarkoituksenmukaisempaa.

Sivusto tarjoaa apua opettajille ja vanhemmille

Lääkekasvatussivuston sisältö on suunniteltu ensi sijassa opettajien käyttöön, mutta myös vanhemmat hyötyvät sivuston tarjoamasta tiedosta varmasti. Tulevaisuudessa sivustolle on suunnitteilla myös suoraan oppilaille tarkoitettuja sisältöjä. Hannu Konttisen luoma kuvitus on suunniteltu jo nyt eri-ikäisten oppilaiden silmää miellyttäväksi. Uusia opetuskokonaisuuksia päivitetään sivustolle tarpeen mukaan. Myös ruotsinkielinen versio sivustosta julkaistaan myöhemmin.

Lääkekasvatus sisältyy peruskoulujen opetussuunnitelmissa ympäristö- ja luonnontiedon sekä terveystiedon oppiaineisiin. Aihe sopii opetettavaksi myös yhdistettynä moniin muihin oppiaineisiin, kuten biologiaan, kemiaan ja kotitalouteen.

Fimea esittelee uutta sivustoa Educa-messuilla 25.–26.1.2013. Tervetuloa tutustumaan messuosastoomme 2e69!

Lue lisää:

Fimean lääkekasvatussivusto

Fimea kehittää, arvioi ja informoi 1/2013: Kokemuksia lasten lääkekasvatuksesta

Lisätietoa:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513

Elina Norros, verkkopalveluasiantuntija, p. 029 522 3117

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.