Takaisin edelliselle sivulle

Lääkejätteiden oikea hävittäminen on ympäristöteko

Lääkejätteiden oikea hävittäminen on ympäristöteko

26.7.2007

Lääkejätteiden oikea hävittäminen on ympäristöteko

Lääkejätteitä ovat käyttämättä jääneet, vanhentuneet tai sellaiset lääkkeet, joiden käytön viranomainen, lääkkeen valmistaja tai myyntiluvan haltija on kieltänyt. Lääkepakkauksiin on aina merkitty viimeinen käyttöpäivä, jonka jälkeen lääkkeen valmistaja ei enää vastaa lääkkeen käyttökelpoisuudesta.

Lääkejäte on ongelmajätettä, joka palautetaan apteekkiin tai kunnan järjestämään hävityspisteeseen toimitettavaksi edelleen ongelmajätelaitokselle. Kunnilla on jätelain mukaan velvollisuus järjestää asumisessa syntyneiden kohtuullisten ongelmajätemäärien käsittely.

Lääkekulutuksen kasvaessa myös syntyvän lääkejätteen määrä lisääntyy. Suomessa hävitetään vuosittain lääkkeitä miljoonien eurojen edestä. Kotitalouksien käyttämättömistä lääkkeistä arviolta noin kolmannes päätyy lopulta joko sekajätteen tai viemärin kautta luontoon. Ympäristöön joutuessaan lääkeaineet ovat aktiivisessa muodossa, jolloin niillä voi olla vaikutuksia ympäristön mikrobilajistoon tai eläin- ja kasvikuntaan.

Terveydenhuollon ja kotitalouksien tulisi pyrkiä vähentämään syntyvän lääkejätteen määrää. Lääkehävikkiä ei voida koskaan aivan kokonaan välttää, mutta keinoja lääkehävikin ja lääkejätteiden määrän vähentämiseksi on kuitenkin olemassa.

Kuluttaja voi vähentää lääkejätettä käyttämällä aloittamansa lääkekuurin loppuun ja harkitsemalla uusien lääkityksien tarpeellisuutta. Lääkäri tai apteekki voi myös auttaa lääkityksen kokonaisarvioinnissa ja haitallisten tai päällekkäisten lääkitysten karsimisessa.

Hävitä lääkejätteet turvallisesti ja ympäristöä säästäen. Tarkista lääkekaappisi säännöllisesti ja poista vanhentuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet. Palauta lääkejäte apteekkiin.

Tee arjen pieni ympäristöteko.

Lue lisää:

Lääkejätteet terveydenhuollossa, TABU 1/2006 (pdf)

Lääkejätteiden oikea hävittäminen

Lisätietoja:

Kristine Salminen, yliproviisori, p. (09) 4733 4379

Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori, p. (09) 4733 4473

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

 

Jaa tämä sivu