Sisältöjulkaisija

null Lääkeinformaatioverkoston uusi kausi käynnistyi: tavoitteena toiminnan vakiinnuttaminen

Lääkeinformaatioverkoston uusi kausi käynnistyi: tavoitteena toiminnan vakiinnuttaminen

2.2.2015

Lääkeinformaatioverkoston toinen kausi on käynnistynyt työryhmien järjestäytymiskokouksilla ja toimintasuunnitelman hyväksymisellä. Kukin työryhmä laatii oman, tarkentavan toimintasuunnitelmansa kevään aikana.

Kauden 2015–2017 päätavoitteet ovat

• vakiinnuttaa vuonna 2012 aloittaneen lääkeinformaatioverkoston toiminta

• vaikuttaa siihen, että hyvät lääkeinformaatiokäytänteet huomioidaan uudessa palvelujärjestelmässä

• lisätä lääkeinformaatioverkoston työryhmien välistä yhteistyötä

• huolehtia lääkeinformaatioverkoston toiminnan vaikuttavuudesta

• saada toiminnalle rahoitusta.

Toimintakertomus kaudelta 2012–2014 kuvaa hyvin alkanutta toimintaa

Koordinaatioryhmä hyväksyi lääkeinformaatioverkoston ensimmäisen kauden toimintakertomuksen. Toimintakertomuksessa arvioidaan, että käynnistämiskaudella on saavutettu asetetut tavoitteet ja päämäärät erittäin hyvin, varsinkin kun otetaan huomioon, ettei verkostolla ole erillistä resurssia.

Kuluneella kaudella oli paljon aktiivista toimintaa. Esimerkiksi marraskuun lopussa järjestettiin lääkehoidon opettajien monialainen foorumi, joka keräsi yli 90 eri aloilla toimivaa lääkehoidon opettajaa yhteen keskustelemaan moniammatillisuuden edistämisestä peruskoulutuksessa.

Duodecimin Terveyskirjastossa julkaistiin Lääketietoa verkossa -artikkeli luotettavista lääketiedon lähteistä. Artikkeli voi toimia työkaluna myös terveydenhuollon ammattilaisille heidän ohjatessa potilaita lääketiedon lähteille. Artikkeli löytyy Googlella tai Terveyskirjaston hakukoneella sanoilla ”Lääketietoa verkossa”.

Lääkeinformaatioverkosto toimii luotettavan lääkeinformaation puolesta

Lääkeinformaatioverkosto on kaikkien lääkealan toimijoiden yhteinen kansallinen verkosto. Verkoston tavoitteena on lisätä sekä kansallista että kansainvälistä moniammatillista yhteistyötä luotettavan lääkeinformaation ja siihen liittyvien palveluiden tuottamisessa, tunnetuksi tekemisessä ja niiden vaikuttavuuden arvioinnissa.

Verkostossa toimii seuraavat työryhmät:

• lääkeinformaation koordinaatioryhmä ja sen tukena viestintätiimi

• koulutustyöryhmä

• tutkimustyöryhmä

• lääkeinformaatiota ammattilaisille -työryhmä sekä

• lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmä.

Lääkeinformaatioverkostoa koordinoi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Toiminnan perustana on kansallinen lääkeinformaatiostrategia, jota viedään käytäntöön työryhmien kehittämisprojekteissa.

Lue lisää:

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän toimintasuunnitelma kaudelle 2015–2017 (pdf)

Lääkeinformaatioverkoston ensimmäisen kauden 2012–2014 toimintakertomus (pdf)

Fimean verkkouutinen: Lääkeinformaatioverkoston toiminta käynnistynyt aktiivisesti (31.10.2014)

Lääkeinformaatioverkosto Innokylässä

Lääkeinformaatiostrategia (pdf)

Lääketietoa verkossa -artikkeli Terveyskirjastossa

Lisätietoa:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, (Lääkeinformaation koordinaatioryhmän sihteeri) p. 029 522 3513

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.