Sisältöjulkaisija

null Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia on julkaistu

Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia on julkaistu

3.4.2014

Lääkeinformaation koordinaatioryhmä on hyväksynyt lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategian ”Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena – Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia”.

Tutkimusstrategialla on tärkeä merkitys lääkeinformaatiotoiminnan kehittämiskohteiden tunnistamisessa ja lääkeinformaatiostrategian toteutuksen seurannassa. Tutkimusstrategia noudattaa lääkeinformaatiostrategian päätavoitteita.

Tutkimusstrategian tavoitteena on

  • tunnistaa ja kuvata lääkeinformaation keskeisimmät tutkimuskohteet ja -aiheet
  • toimia lääkeinformaatioon liittyvien tutkimusaiheiden koontina, jota lääkeinformaatiotutkimuksesta kiinnostuneet tutkimusryhmät ja tutkijat voivat hyödyntää tutkimusaiheiden valinnassa ja yhteistyön tukena
  • toimia tiedottamisen kanavana esimerkiksi siten, että strategiassa kuvattuja aihepiirejä tutkivat tiedottaisivat hankkeistaan ja tuloksistaan tutkimustyöryhmälle. Lääkeinformaatioverkosto voisi näin hyödyntää tutkimustietoa toimintansa pohjana.

Yhdeksi keskeiseksi tutkimusaiheeksi tunnistettiin lääkeinformaation vaikuttavuuden tutkiminen.

Lääkeinformaatioverkosto toimii luotettavan lääkeinformaation puolesta

Lääkeinformaatioverkosto on kaikkien lääkealan toimijoiden yhteinen kansallinen verkosto. Verkoston tavoitteena on lisätä sekä kansallista että kansainvälistä moniammatillista yhteistyötä luotettavan lääkeinformaation ja siihen liittyvien palveluiden tuottamisessa, tunnetuksi tekemisessä ja niiden vaikuttavuuden arvioinnissa.

Lääkeinformaatioverkostoa koordinoi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Verkostossa toimii viisi työryhmää. Toiminnan perustana on kansallinen lääkeinformaatiostrategia, jota viedään käytäntöön työryhmien kehittämisprojekteissa.

Tutkimustyöryhmän tehtäviä ovat lääkeinformaatioon liittyvän tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen sekä kansallisen ja kansainvälisen lääkeinformaatiotutkimuksen seuraaminen ja keskeisten tutkimustulosten välittäminen koordinaatioryhmän ja lääkeinformaatioverkoston käyttöön. Lisäksi työryhmä seuraa ja arvioi koko lääkeinformaatiostrategian toteutumista ja koordinoi verkoston tutkimustoimintaa yhteistyössä koordinaatioryhmän kanssa.

Lue lisää:

Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia (pdf)

Lääkeinformaatioverkosto Innokylässä

Lääkeinformaatiostrategia (pdf)

Lisätietoa:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513

Hannes Enlund, tutkimuspäällikkö, p. 029 522 3512

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.