Sisältöjulkaisija

null Lääkeinformaatioverkostolle toivotaan jatkoa

Lääkeinformaatioverkostolle toivotaan jatkoa

4.9.2017

Suomessa on toiminut maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto vuodesta 2012 asti. Verkostoon kuuluu noin 120 henkilöä 57 eri lääkealan organisaatiosta. Lääkealan kehittämiskeskus Fimea koordinoi verkoston toimintaa ja kutsui toimijat yhteiseen tapaamiseen torstaina 24.8.2017 Helsinkiin.

Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston toiminta perustuu lääkeinformaatiostrategiaan. Koko verkoston yhteisen tapaamisen tavoitteena oli käynnistää keskustelu nykyisen strategian päivittämiseksi vuodesta 2020 eteenpäin. Lisäksi haluttiin kerätä kokemuksia ja palautetta lääkeinformaatioverkoston toiminnasta sekä ideoida nykyisenlaisen verkoston viimeistä toimintakautta 2018–2020. Fimea tahtoi samalla myös kiittää toimijoita tähän mennessä tehdystä yhteistyöstä.

Lääkeinformaatioverkoston työlle on edelleen tarvetta

Lääkeinformaatioverkostossa on toteutettu vuosien varrella hyödyllistä materiaalia, jolla on pyritty edistämään luotettavan lääketiedon leviämistä ja saatavuutta. Materiaalia ovat tuottaneet verkoston neljä eri työryhmää; koulutustyöryhmä, tutkimustyöryhmä, lääkeinformaatiota ammattilaisille –työryhmä sekä lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille –työryhmä.

Osallistujat tunnistivat tarpeen levittää ja jalkauttaa tätä tietoa yhä paremmin toiminnan tasolle. Yleisen lääkitysturvallisuuskulttuurin koettiin parantuneen, mutta samalla todettiin lisääntyvän kotihoidon tuovan haasteita lääkehoidon käytännön toteutukseen.

Päivitettävään lääkeinformaatiostrategiaan verkoston toimijat nostivat esiin huomion sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä muuttuvasta toimintaympäristöstä, uusien toimijoiden tuomista erilaisista toimintatavoista sekä syntyvistä innovaatioista. Paikallisen moniammatillisen yhteistyön merkityksen ja kyvyn paikallisiin sopimuksiin nähtiin korostuvan tulevaisuudessa.

Hyötynä moniammatillinen yhteistyö ja verkostoituminen

Kansalliselle Lääkeinformaatioverkostolle nähtiin tarvetta myös uuden lääkeinformaatiostrategian toteuttamisessa. Yhteiset tapaamiset koettiin tärkeiksi. Lääkeinformaatioverkoston rooli nähtiin toimijoita sparraavana ja yhteiset tapaamiset ideointiin sekä tiedonvaihtoon keskittyvinä kokoontumisina. Duodecimin Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen korosti työpajan yhteenveto-osuudessa kolmea näkökulmaa Lääkeinformaatioverkoston menestyksen taustalta. Nämä ovat yhteistyön merkitys, toimijoiden monimuotoisuus ja verkostoitumisen tarve. Näiden näkökulmien merkitys ei vähene tulevaisuudessakaan.

Lue lisää:

Lääkeinformaatioverkosto
 

Lisätietoja antaa

  • Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.