Sisältöjulkaisija

null Lääkeinformaatioverkosto selvittää sähköisen lääketiedon tarpeita ja tietolähteiden käyttöä

Lääkeinformaatioverkosto selvittää sähköisen lääketiedon tarpeita ja tietolähteiden käyttöä

24.10.2017

Kansallinen lääkeinformaatioverkosto on käynnistänyt kyselytutkimuksen kansalaisten sähköisistä lääketiedon tarpeista ja tietolähteiden käytöstä. Kyselyn tarkoituksena on edistää lääkkeiden järkevää ja turvallista käyttöä. Tutkimus kartoittaa väestön käytettävissä olevaa tietoa lääkkeistä. Kysely on jatkoa vuonna 2014 toteutetulle tutkimukselle.

Kyselyn vastausten avulla saadaan ajantasaista tietoa väestön sähköisten lääketietolähteiden käytöstä ja tarpeista tietolähteiden kehittämisen pohjaksi. Annetut vastaukset tallennetaan nimettöminä. Kyselyyn voi osallistua, vaikka ei juuri tällä hetkellä käyttäisi mitään lääkettä.  Vastauksia on mahdollista antaa 21.11.2017 asti.

Osallistu kyselyyn verkossa.

Lue lisää:

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2014 (pdf). Lääketiedon tarpeet ja lähteet – väestökysely lääkkeiden käyttäjille.

Lääkkeiden käyttäjät tyytyväisiä tarjolla olevaan lääketietoon.

Lisätietoja antaa

  • Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p.0295223522
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.