Takaisin edelliselle sivulle

Lääkeinformaatiostrategiatyö käyntiin sidosryhmätapaamisilla

Lääkeinformaatiostrategiatyö käyntiin sidosryhmätapaamisilla

23.5.2011

Lääkeinformaatiostrategiatyö käyntiin sidosryhmätapaamisilla

Fimea on aloittanut kansallisen lääkeinformaatiostrategian laatimisen. Alan toimijoiden näkemyksiä ja toiveita kartoitetaan mahdollisimman laajasti, koska kyseessä on ensimmäinen kansallinen strategia lääkeinformaatiotoiminnalle.

- Lääkeinformaatiostrategiassa on olennaista löytää yhteinen näkemys ja toimiva työnjako alan eri toimijoiden kesken. Fimealle on lainsäädännössä luotu koordinoiva tehtävä, mutta pyrimme myös Fimean sisällä kartoittamaan mahdollisuuksia lisätä lääketiedon tuottamista viranomaisroolin sallimissa puitteissa, kertoo kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila Lääkehoitojen arviointi-prosessista.

- Tavoitteena on saada lääketietoa tuottavat toimijat puhaltamaan yhteen hiileen. Fimean näkökulmasta olennaista on kartoittaa esimerkiksi lääketiedon selkeät puutteet ja koordinoinnilla välttää alan toimijoiden päällekkäinen työ, Hämeen-Anttila jatkaa.

Fimea on ottanut kantaa lääkeinformaation kehittämistarpeisiin hiljattain julkistamassaan strategiassa vuoteen 2020. Lääkkeiden järkevään käyttöön kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Sekä terveydenhuollon ammattilaiset että lääkkeen käyttäjät tarvitsevat riippumatonta ja tasapainoista tietoa lääkkeistä ja lääkehoidoista. Fimean palvelulupauksissa on useita konkreettisia tavoitteita luotettavan ja ymmärrettävän lääketiedon edistämiseksi.

Fimean yhtenä lakisääteisenä tehtävänä on koota, tuottaa, arvioida ja välittää tutkimukseen perustuvaa riippumatonta lääketietoa väestölle, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä julkisen päätöksenteon tarpeisiin. Fimean vastuulla on lisäksi kansallisen lääkeinformaatiotoiminnan pitkäjänteinen suunnittelu ja koordinointi yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Kansallisen lääkeinformaatiostrategian laadinta on myös yksi kuluvan vuoden tulostavoitteista Fimean ja sosiaali- ja terveysministeriön välisessä tulossopimuksessa.

Sidosryhmien osallistumista toivotaan

Kevään kuluessa on jo tavattu lääkealan ja -tiedon eri toimijoita esim. ammattiliittoja, täydennyskoulutusyksiköitä, yliopistoja ja oppilaitoksia, lääketeollisuuden edustajia ja sairaala-apteekkeja. Tavoitteena on koota alan toimijoiden näkemyksiä mahdollisimman laajasti.

Tapaamisten lisäksi järjestetään myös keskustelutilaisuuksia, joista ensimmäinen erityisesti potilasjärjestöille suunnattu tilaisuus pidetään Fimean Helsingin toimitiloissa 13. kesäkuuta.

Osallistumismahdollisuuksia on tarjolla myös syksyllä. Strategiatyössä esiin nousseet kehittämisideat ja -näkemykset esitellään sidosryhmille avoimessa keskustelutilaisuudessa lokakuussa. Tavoitteena on saada strategia viimeisteltyä tämän vuoden kuluessa.

Lisätietoja:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, puh. 050 577 3075

Pertti Happonen, Lääkehoitojen arviointi -prosessin johtaja, puh. (09) 4733 4542

Erkki Palva, Lääkevalmisteiden arviointi 1 -prosessin johtaja, puh. (09) 4733 4288

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.Jaa tämä sivu